descărcare de Adrian Iacob, Suceava

Descarcă aici:  Nevoia relaționării dintre învățători

DEFINIȚIE„A RELAŢIONA”

Dicţionarul explicativ al limbii române:

Relaţie =legătură; conexiune; raport între persoane, fapte, lucruri, idei etc.

A relaţiona= a pune douӑ sau mai multe persoane  ȋntr-o relaţie/legӑturӑ activӑ;

Relaţiile implicӑ  o acţiune din partea  ambelor pӑrţi.

Dicţionarul biblic:

Cuv. grecesc „demos” derivat din cuv. „deo” = legătură bazată pe dragoste sinceră (Coloseni 3:14)

Acestă legătură de dragoste sinceră cu un scop bine definit, adună oameni devotați care formează o echipă: Echipa învățătorilor de Școală Dumnicală.

MUNCA ÎN ECHIPA ESTE ESENȚA SUCCESULUI

”Un singur om este prea puțin pentru a atinge măreția.” John Maxwell

Echipa este formată din doi sau mai mulți oameni (învățători) care printr-o relație de colaborare lucrează împreună la atingerea obiectivelor propuse.

Munca în echipă ia ființă când te concentrezi asupra lui „noi” în loc de „eu”.Oricât de mult am admira realizările individuale, adevărul este că nici un om nu a reușit să facă singur ceva de valoare.

Lucrarea cu copiii și adolescenții ar avea de câștigat enorm de mult, dacă am înțelege importanța muncii în echipă. Echipele implică mai mulți oameni, mai multe resurse, mai multe idei și mai multă energie.

Studiu de caz:În lucrarea de Școală Duminicală putem întâlnim următoarele tipuri de echipe, inspirându-ne din viața pământescă a Domnului Isus Hristos:

 1. Echipa tuturor învățătorilor de Școală Dumnicală

(Domnul Isus a avut 12 ucenici + 70 de ucenici)

Este formată din totalitatea învățătorilor care slujesc la Școala Duminicală. Liderul echipei este cel care coordonează lucrarea și care reprezintă interesele ei în relația cu slujitorii și conducerea bisericii, în relația cu părinții și în relația cu mediu extern (parteneri, sponsori, autorități (școala laică)).

 

 1. Echipa de învățători a grupei de copii/adolescenți

(Ucenicii au fost trimiși câte doi de Domnul Isus să ducă vestea Evangheliei – în  echipă)

Este formată din echipa de învățători care slujesc la o grupă de copii sau adolescenți. Fratele Samuel Muică recomandă ca aceste echipe să fie formate din 5 membri (de exemplu: lider de echipă, învățători și lider de închinare (măcar o persoană care să poată conduce cântările, de preferat să cânte și la un instrument)).

 

Exemplu de echipăatunci când Școală Duminicală este în paralel cu o slujba de duminică (cu scopul de a facilita invățătorilor de a fi prezenți și la slujba din biserică): liderul de grupă (va fi prezent în fiecare duminică), 4 învățători (vor sluji o dată la două săptămâni) și 2 lideri de închinare (vor sluji o dată la două săptămâni).

 

 1. Echipa de învățători care lucreză pe un proiect sau într-un departament

(Iuda – casier, Petru – apostolul evreilor, Pavel – apostolul neamurilor, ucenici care au pregătit Paștele, care au adus măgărușul și măgărița)

Este formată din câțiva membri selectați din echipa mare a învățătorilor care lucrează la diferite proiecte (organizarea de evenimente: tabără, Școală biblică de vacanță (VBS), evanghelizare (Vestea Bună pentru Romania (AMEC), plantarea și suținerea unor Școli Duminicale în alte biserici, etc.) sau departamente ale Școlii Duminicale.

 

 1. Echipa liderilor

(Petru, Iacov și Ioan – ucenicii Domnului Isus care au fost cei mai apropiați,participând la cele mai importante lucrări (Schimbarea la față, Rugaciunea din Grădina Ghetsimani (Matei 26:36,37))

Este formată din totalitatea liderilor de grupe, grupuri de adolescenți sau departamente cu scopul organizării lucrării și consultării pe diferite domenii (planificare anuală, primire de noi învățători, definirea și prezentarea lucrării, etc.).

Echipele câștigătoare au jucători care pun lucrurile în mișcare. Acesta este rolul unui lider de echipă, a unui responsabil de lucrare.

 

Exemplu de organigramă a Școlii Duminicale BETELINO:

RELAȚIONAREA ESTE CHEIA MUNCII ÎN ECHIPĂ

Am observat că impactul învățătorului de Școală Duminicală nu este doar în rândul copiilor sau adolescenților, ci și în cadrul echipei din care face parte. Astfel, prin colaborarea dintre învățători, putem influența și adăuga valoare la viața de credință sau de slujire a celor cu care lucrăm. Relaționăm, ne învățăm, ne susținem, ne motivăm și ne ajutăm reciproc pentru că suntem o ECHIPĂ.

Pentru o bună colaboarea între toți învățătorii și pentru creșterea susținută a lucrării de Școală Dumnicală este nevoie de multă rugăciune, devotament și perseverență. Aceste nevoi pot fi întreținute și dezvoltate prin crearea unor relații cât mai bune între membrii echipelor, din acest motiv avem nevoie de multe întâlniri cu învățătorii în care să ne stabilim obiective, să ne organizăm și să relaționăm.

Ce este întâlnirea cu învățătorii?

O întâlnire periodică a tuturor învățătorilor sau a anumitor echipe de slujire pentru a organiza lucrarea de Școală Dumnicală și pentru a dezvolta relații benefice lucrării.

Beneficiile întâlnirilor cu învățătorii

 1. Conferă accesul la informație și dezvoltă o comunicare eficientă

„Echipele eficiente sunt alcătuite din membri care comunică în permanență unii cu alții. Interacțiunea stimulează acțiunea.” John Maxwell

Recomandare:crearea de grupuri cu echipele de învățători pe Whatsapp sau Viber.

 

 1. Ne provoacă la cunoaștere și socializare

Este foarte important să știm cu cine facem echipă. Ne va ajuta în procesul de colaborare, organizare și suținere reciprocă.

 

 1. Dezvoltăm creativitatea

Acolo unde sunt multe idei, ies la suprafață cele mai bune.

”izbăvirea stă în mulțimea sfetnicilor.” Proverbe 11:14b

 

 1. Conștientizămvaloareaechipei

„Echipele câștigătoare: joacă pentru a câștiga, își asumă riscuri, se perfecționează continuu și arată empatie (susținere)unii față de alții.” John Maxwell

 

 1. Stabilim obiectivele comune

„Viziunea oferă membrilor echipei direcție și încredere.” John Maxwell

 

 1. Consolidarea relațiilor între învățători

Apreciază! Încurajează! Iartă! Ascultă! Înțelege!– valorile împărtășite definesc echipa.

”Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel!” Matei  7:12

 

 1. Evaluarea personală și a lucrării

”Priveşte-acum şi stai, vezi boabe-n spic tu ai, / Să nu te-nşeli să fii numai un pai.

Căci Cel ce te-a creat şi te-a răscumpărat/ El vrea la Sine să te ia curat.”

 

 1. Creionarea imaginii de ansamblu a lucrării

Scopul este mai important decât rolul! Dacă crezi că tu ești întreaga imagine, nu vei vedea niciodată imaginea de ansamblu.” John Maxwell

„Dacă o echipă vrea sa atingă potențialul, fiecare jucător trebuie să-și subordoneze obiectivele personale binelui echipei.” Bud Wilkinson

Organizarea întâlnirilor cu învățătorii

 1. Când?

Ori de câte ori este nevoie, când cei mai mulți învățători sunt disponibili să participe la întâlnire.

Asemenea întâlniri nu trebuie organizate doar cînd sunt probleme sau neîntelegeri, ele trebuie să fie o normalitate constantă cu scop constructiv și relațional.

 

 1. Unde?

La biserică, într-o sală de clasă, într-un spațiu neutru (restaurant, sala de sedințe,alte locații), în natură (pentru activități de recreere sau sporturi în echipă – socializare care dezvoltă consolidarea relațiilor).

 

 1. Cine?

Responsabilul lucrării sau liderul de echipă are rolul de a iniția, programa și conduce asemenea întâlniri cu învățătorii.

Ce ar trebui să cuprindă o întâlnire cu învățătorii?

 1. Chestiuni organizatorice

Tot ce ține de bunul mers al lucrării (planificare, materiale, formarea echipelor, împărțirea grupelor de copii și adolescenți, stabilirea obiectivelor, organizare programului cu copiii, amenajarea clasei, prezentarea anumitor proiecte, administrație, organizare evenimente, etc.)

 

 1. Formare în domeniu (parcurgerea unei cărți împreună, participarea la cursuri pentru învățători (Cursurile pentru învățătorii de Școală Dumicală PRO7, Cursurile AMEC sau EGM, conferințe, etc.)

 

 1. Părtășie (rugăciune, post și cântare și alte activități care ne fac sa avem părtășie unii cu alții (exemplu: Seara învățătorilor)

 

 1. Alte activități: lucru manual, activități de recreere cu învățătorii (excursii, tabără, drumeții montane, etc.).

Motivațional:”Colaborare”de John Maxwell – https://johnmaxwellteam.ro/colaborare-mwm2018

„Problemele lucrătorului cu copiii  de Samuel Muică

Lucrarea cu copiii și adolescenții este importantă înaintea Domnului Isus Hristos (Marcu 10:14) de aceea trebuie să fie făcută cu responsabilitate și rânduială de către oameni dedicați, care slujesc cu darul dat de Dumnezeu după credința și puterea fiecăruia, în colaborare cu ceilalți învățători având o atitudine potrivită chemării făcute de Dumnezeu.

 

 

Categorii

Lasa un comentariu