Poem Nuntă Nr.2

trimis de Aneta Dagau, Arad

Descarca aici:POEM DE PASTE NR. 9

  1. GOLGOTA ( youtube: “Golgota – Grupa mijlocie – Micalaca (21.04.2014)” )

1.Pe crucea din dealul Golgota

   Sub soarele tare arzând

   Sta Domnul nostru Hristosul

   Pe lemn pentru-o lume murind.

 

R.1. (: O, haide şi tu la Golgota

          Şi plânge că Domnul muri

          Blestemul, păcatul şi crucea

          Isus, pentru tine primi 🙂

 

2.O, haide străine şi prieten

   Tu, frate, oricine ai fi

   Te-aşteaptă Golgota în sânge

   Primeşte-L de vrei a trăi.

 

R.2. (: În dealul Golgota în sânge

          Şi preţul pieririi-l plăti

          Hai vino de vrei tu izbânda

          Şi-n viaţa eternă să fii 🙂

 

3.O, vino că azi mai primeşte

   Hristos din Golgota copii

   Hai, vino şi te pocăieşte

   Şi-n veci cu Isus vei domni.

R.1. + R.2.+ (:Şi-n viaţa eternă să fii 🙂

1.

E zi de Paşte iarăşi, Domnul din nou vorbeşte

Eşti gata tu, pe El a asculta?

Sau te întorci în timp, lovind din nou cu pietre.

Îl vei ucide iarăşi pe Hristosul, pe Mesia?

2.

În depărtare, prin arşiţa cumplită, se zăreşte multă gloată

Alături de ea, merge un condamnat.

Fără a rosti o vorbă, îşi duce crucea-n spate,

Iar de-L priveşti o clipă, duhul ţi-e tulburat.

3.

“Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la el, şi noi nu L-am băgat în seamă.”

4.

Şi-am aşezat cu toţii, un Fiu de Dumnezeu pe cruce

Şi-am pironit acele mâini ce-au vindecat.

Străpuns-am eu şi tu, picioarele preasfinte

Ce-au mers să ducă vestea bună şi mântuirea-n dar!

5.

“Când au ajuns la un loc numit “Golgota”, care înseamnă: “Locul Căpăţânii”! “

6.

“Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: “Eli, Eli, Lama Sabactani?” adică: “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce m-ai părăsit?”

7.

O prieten drag, şi noi am fost acolo,

Şi noi am condamnat un Fiu de Dumnezeu.

Şi tu ai dat cu biciul şi eu am spus: “La moarte!”

Noi l-am trădat pe Isus, pe Domnul Dumnezeu.

 

  1. CE MARE BUCURIE ( youtube: “Ce mare bucurie – Grupa mijlocie – Micalaca (21.04.2014)” )

 

1.Ce mare bucurie, Maria a avut

   Când L-a-ntâlnit pe Domnul, dar nu l-a cunoscut

   Crezând că-i grădinarul, l-a întrebat:

   “Unde l-ai pus pe Domnul sau cine l-a luat?”

 

R.1.:Dar El i-a spus: “Marie, te rog acum nu mă ţine

        Ci mergi şi spune, că Eu sunt bine

        Vreau să le spui la fraţii mei, c-am să mă sui la Tatăl Meu

        La Dumnezeul Meu şi-al vostru Dumnezeu”.

 

2.S-a dus în grabă mare şi le-a istorisit

   Că l-a-ntâlnit pe Domnul ş ice i-a povestit

   Li se păreau doar basme şi nu credeau

   Dar Petru-n grabă mare spre mormânt s-a îndreptat.

 

R.2.:Când înăuntru s-a uitat văzând că e adevărat

        Plecând spre casă… s-a minunat

        Isus apoi s-a arătat la alţii doi mergând spre sat

        Iar mai apoi la toţi cei 10 s-a arătat.

        

        Pe când vorbeau ei de Isus, a apărut chiar El şi-a spus:

        “O pace vouă, eu sunt – Isus!

        Dar pentru ce vă tulburaţi, cuprinşi de spaimă tremuraţi

        Eu sunt Isus! Hai pipăiţi, nu vă-nfricaţi”.

“La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze în spre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalina şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul”.

9.

“Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer.”

10.

“A venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea.”

11.

“Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: “Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus care a fost răstignit.”

12.

“Nu este aici, a înviat după cum zisese.”

13

“Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi.”

 

14.

“Iată că el merge înaintea voastră în Galileea; acolo îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.”

 

15.

“Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui”.

 

16.

“Dar iată că le-a întâmpinat Isus, şi le-a zis: “Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele şi I s-au închinat”.

 

17.

O nu nesocotiţi iubirea, ce a arătat-o pe Calvar

Să nu uitaţi de-a Sa salvare, de harul ce-l primeşti în dar.

 

18.

Mulţumeşte-i în toată vremea, că vina ta, El a purtat

O, nu nesocotiţi jertfirea ce a iertat şi-al tău păcat.

 

  • SĂ ÎŢI CÂNT ŢI SE CUVINE ( youtube: “Sa iti cant Ti se cuvine – Grupa mijlocie – Micalaca (21.04.2014)” )

 

1.Să îţi cant Ţi se cuvine,

   Isus de dragul Tău,

   Şi marea Ta iubire tot mereu

   Să fie-n cântul meu!

 

Ref:

Mult Tu m-ai iubit căci ai părăsit

Cer plin de splendori,

Jos Tu ai venit, pe-o cruce-ai murit

Ca eu să nu mor.

Har fără hotar am primit în dar,

Tu ai fost şi-mi eşti,

Aleluia, fii slăvit în veci de veci!

 

2.Să îţi cant Ţi se cuvine,

   Isus că-n locul meu

   Purtat-ai Tu ocara mea din greu

   Ca slava s-o am eu!

 

3.Isus, ce minunată

   Este iubirea Ta!

   Cu dragostea de Tată tot mereu

   Mă ţii în Harul Tău!

Categorii

Lasa un comentariu