Poem Nuntă Nr.2

Descarcă aici: POEM IUBIREA LUI DUMNEZEU

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

O mare parte din Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre istoria poporului israel. El a fost poporul ales de Dumnezeu, dar a făcut multe greșeli prin care l-au întristat pe Dumnezeu, iar noi putem învăța din aceste greșeli.

Domnul Dumnezeu le-a dat legi și porunci pe care să le păzească, însă ei n-am ascultat și s-au închinat altor dumnezei.

Dar noi, să ne ținem în totul totului tot, nu mai de Domnul Dumnezeul nostru. ( Deuteronom 18:13)

Doamne, recunosc că tu ești „EU SUNT”. Acesta este numele Tău pentru totdeauna, numele după care vei fi cunoscut din neam în neam. (Exod 3:14,15)

O, Doamne, ajută-mă să nu mă închin niciodată vreun unui alt dumnezeu, deoarece Tu, Domnul meu, ești un Dumnezeu gelos.( Exod 20:4,5)

Tatăl meu, Tu ești Domnul, acesta este numele tău! Tu nu-ți vei da slava Ta altuia, nici cinstea Ta idolilor. ( Isaia 42:8)

Domnul Dumnezeul meu este Dumnezeul dumnezeilor și Domnul domnilor, Dumnezeul cel Mare, puternic și înfricoșat. ( Deuteronom 10:17)

Tu ești un Dumnezeu plin de dragoste și ție Cetățuia mea, Turnul meu de scăpare și Izbăvitorul meu. ( Psalmul 144:2)

Tu ești un Dumnezeu de aproape și de departe. Nimeni nu se poate ascunde în locuri în care să nu-l vezi. Tu umpli cerul și pământul.( Ieremia 23:23,24)

 

Domnul meu, Cuvântul tău este drept și adevărat. Tu ești credincios în tot ceea ce faci.

 

Tu iubești neprihănirea și dreptatea.

 

Îți mulțumesc pentru că pământul este plin de dragostea ta nepieritoare. ( Psalmul 33:4,5)

 

Cîntare : Mare este Domnul

 

R :/ Domnul este milostiv, plin de îndurare,  Indelung răbdător şi plin de bunătate.

  1. Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, Mărimea Lui, Mărimea Lui este nepătrunsă.

 

  1. Domnul este drept, da, drept în toate căile Lui

Și milostiv și milostiv în toate faptele Lui

 

  1. Domnul e lîngă toți cei ce Îl cheamă

Ce-L cheamă din toată inima 

Dorințele celor ce se tem de El le împlinește.

 

 

Poporul a spus:

 

” O, Dumnezeul nostru, noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine!” ( 2 Cronici 20:12)

 

Dumnezeu le-a vorbit astfel:

 

Nu vă temeți și nu va înspăimântați înaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu.” ( 2Cronici 20:15)

 

Întăriți vă și îmbărbătați vă! Nu vă temeți și nu vă înspăimântați de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. (Deuteronom 31:6)

 

 

 

 

Fiți tari și curajoși, nu vă temeți de ei nici nu vă îngroziți înaintea lor pentru că Domnul Dumnezeul tău, El însuși va merge cu tine

El nu te va lăsa și nu te va părăsi, fiți tari fiți tari și curajoși, nu vă temeți de ei, 

fiți tari fiți tari fiți tari

 

Ei au primit porunca aceasta: Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți; încredeți-vă în prorocii Lui, și veți izbuti.”

 

Dar ei n-au ascultat de porunca Domnului.

 

Popoare, în orice vreme, încredeți-vă în El, vărsați-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru .( Psalmul 62:8)

 

Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți vă în Domnul! El este ajutorul și scutul nostru. ( Psalmul 115:11)

 

Nu vă încredeți în cei mari, un fiii oamenilor, în care nu este ajutor.( Psalmul 146:3)

 

Încredeți vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor. ( Isaia 26:4)

 

Ori de câte urmă te, eu mă încred în Tine

Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine

Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu al Său Cuvânt, da, al Său Cuvânt,

Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem, nu mă tem de nimic.

 

Domnul este adăpostul și sprijinul nostru,un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. ( Psalmul 46:1)

 

Dumnezeu este puternic, dar nu leapădă pe nimeni și este puternic prin tăria priceperii Lui. (Iov 36:5)

 

Nu uita să lauzi faptele Lui pe care toți oamenii trebuie să le mărească.(Iov 36:21)

 

Lăudați pe Domnul, chemați Numele Lui,faceți cunoscut printre popoare faptele Lui înalte. (1 Cronici 16:8)

 

Cântați, cântați în cinstea Lui! Vorbiți despre toate minunile Lui!( 1 Cronici 16:9)

 

Făliți-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul! (1Cronici 16:8)

 

Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui: faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui!  Cântați, cântați în cinstea Lui! Vorbiți despre toate minunile Lui

 

Un glas strigă: ” Pregătiți în pustie Calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. ( Isaia 40:3)

 

Întăriți mâinile slăbănog idee și întăriți genunchi care se clatină.

 

Spuneți celor slab de inimă: „fiți tari și nu vă temeți! Iată Dumnezeul vostru! El însuși va veni și vă va mântui.” (Isaia 35:3,4)

 

Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi!

 

Iată, voi face ceva nou, și- I gata să se întâmple: să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. ( Isaia 43:18,19)

 

Voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânța ta și binecuvântarea Mea peste odrastele tale.( Isaia 44:3)

 

În ziua aceea veți zice: ” iată, acesta este Dumnezeul nostru în care avem încredere că ne va mântui . Acesta este Domnul în care ne încredeam, acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui! (Isaia 25:9)

 

Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea sfântă: nici un om necurat nu va trece pe ea, ce va fi numai pentru cei sfinți. ( Isaia 35:8)

 

Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerile și gemetele vor fugi! ( Isaia 35:10)

 

Iată, Domnul Dumnezeu vine cuputere și poruncește cu brațul Lui. Iată că plata este cu El și răsplătiriile vin înaintea Lui.( Isaia 40:10)

 

Cine este înțelept, să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput, să le înțeleagă! Căci căile

Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. (Osea 14:9)

 

Bunătățile Domnului nu se sfârșesc niciodată,  îndurările Lui nu sunt la capăt niciodată și în fiecare dimineață se înnoiesc 

Mare este credincioșia Lui!

 

AMIN

 

 

Categorii

Lasa un comentariu