Poem Nuntă Nr.2

 

                     Descarca aici:REGULAMENT 2018 – TN Clasic

 1. Bibliografie: BIBLIA (se foloseşte traducerea Cornilescu versiunea clasică sau versiunea VDC Theophilos). Bibliografia și versetele care sunt de memorat pentru următorii ani (până în 2019) au fost scrise în cartea Concursul biblic Talantul în negoț, la capitolul al IV-lea.

            Bibliografia și versetele de memorat, aferente fiecărui an vor fi afișate anual pe site-urile:

https://www.facebook.com/TalantulInNegot?fref=ts

www.scoala-duminicala.ro/new

 1. Datele și Fazele concursului: Concursul Biblic Talantul în Negoț, este organizat în următoarele 5 faze:
 • Faza pe biserică
 • Faza județeană
 • Faza regională
 • Faza națională
 • Faza internațională

Începând cu anul școlar 2009-2010 datele concursului au fost fixate și publicate în cartea Concursul biblic Talantul în negoț. Aceste date vor fi actualizate și afișate anual pe site-urile:

www.scoala-duminicala.ro/new

https://www.facebook.com/TalantulInNegot?fref=ts

Dacă apar evenimente majore neprevăzute se poate schimba locația, dar nu data concursului (excepție faza națională și internațională).

 

 1. Categorii: Concurenții de la concursul Talantul în negoț secțiunea clasic sunt împărțiți în următoarele 7 categorii:
 • Clasele 2 – 3
 • Clasele 4 – 5
 • Clasele 6 – 7
 • Clasele 8 – 9
 • Clasele 10 – 11
 • 18 – 25 ani
 • 25 + ani

Dacă sunt doritori și dintre cei de clasa 1 pot participa la categoria claselor 2 – 3 dar fără a beneficia de alte întrebări.

Desfășurarea concursului:

 1. Prezența concurenților la ora stabilită de începere a concursului este obligatorie. Cine nu este prezent la ora începerii concursului, pierde dreptul de a participa la concurs, la faza respectivă. Excepție fac situațiile neprevăzute, care se vor discuta de cei prezenți și se va hotărî prin vot deschis (50% +1) dacă să mai fie așteptat (așteptați) maxim 1 oră.
 2. Durata concursului este de o oră din momentul în care concurenții încep să răspundă la întrebări.
 3. Concurenții vor primi o foaie de concurs și o foaie goală ca ciornă.

Pe foaia de concurs primită de concurenți vor fi scrise și referințele biblice, orientative, la fiecare întrebare.

Pe ciornă concurenții vor putea scrie inițial răspunsurile, această foaie la final poate rămâne concurentului.

Obs: La corectare se va lua în considerare doar foaia de concurs, nu și ciorna.

 1. Obiectele permise concurenților, sunt cele strict necesare: pix albastru și eventual batiste.
 2. Vorbitul în timpul concursului are ca urmare depunctarea cu 10 puncte la prima abatere, iar la a doua abatere concurentul este dat afară din concurs. Lucrarea celui care vorbește va fi semnată de către supraveghetori.
 3. Copiatul se pedepsește cu anularea lucrării și excluderea concurentului din concurs. În acest caz se păstrează mijlocul de copiere întrebuințat (fițuica, casca, etc.). Pentru a evita orice situație de acest gen concurenții nu au voie să dețină asupra lor în timpul concursului alte obiecte sau surse prin care ar putea copia (ex. Biblie, penar, caiete, telefon mobil, poșetă, rucsac, alte hârtii, etc.)
 4. Explicații la întrebările ridicate de concurenți: în primele 20 de minute vor oferi explicații la întrebările concurenților (ex. explicarea unor termeni / cuvinte), doar persoanele desemnate de coordonatorul concursului la faza respectivă, fără a da răspunsul la întrebarea din test.
 5. Înlocuirea foii de concurs: în primele 45 minute concurentul poate să ceară, o singură dată, înlocuirea foii de concurs, dacă a greșit pe cea inițială (foaia de concurs inițială se barează și se scrie anulat, apoi concurentul primește noua foaie de concurs, se lasă foaia de concurs inițială pentru a scrie răspunsurile pe noua foaie, iar cea anulată se ia mai târziu sau la final – a nu se uita să se ia și foaia de concurs anulată).
 6. Transcrierea pe o nouă foaie de concurs trebuie să se încadreze în timpul alocat concursului, nu se poate depăși ora alocată.
 7. Predarea foii de concurs: concurenții nu își vor părăsi locul ci vor ridica mâna, iar persoanele desemnate de coordonatorul concursului, la faza respectivă, vor strânge foile de concurs.

După 45 de minute concurenții care au terminat pot preda foaia de concurs.

La încheierea timpului pentru concurs predarea foii de concurs este obligatorie. În cazul în care concurentul refuză, nu se mai primește foaia de concurs. Punctajul lui pe lista rezultatelor va fi nul și nu va beneficia de certificat și premiu de participare (dacă e cazul).

 1. Eliberarea sălii de concurs. Concurenții rămân în sală până la finalul concursului, când coordonatorul concursului confirmă că au fost predate toate foile de concurs. (cu excepția cazurilor medicale, când concurentul respectiv poate părăsi sala de concurs mai repede, cu aprobarea coordonatorul concursului)

 

 

 1. Categorii de întrebări:
 2. Categoria I: Întrebări de tip adevărat-fals
 • Răspunsul (A sau F): se scrie în chenarul rezervat pentru acest scop.
 • Nu se admit corecturi/ștersături. Dacă apar corecturi/ștersături se anulează răspunsul și punctajul este zero. Clasele 2 – 3 fac excepție de la această regulă, dacă greșesc pot scrie corect lângă chenarul rezervat răspunsului.

 

Obs:

 • Concurentul are o ciornă pe care va putea face toate notările și corecturile necesare urmând ca pe foaia de concurs să scrie răspunsul final.
 • Dacă concurentul greșește, poate cere o singură dată pe toată durata concursului o altă foaie de concurs, pe care va putea transcrie tot ce a scris pe foaia de concurs anterioară, dar în timpul alocat concursului.

 

 1. Categoria a II-a: Întrebări de tip grilă
 • Răspunsul (este un singur răspuns corect și anume a, b sau c): se încercuiește litera aferentă răspunsului corect.
 • Nu se admit corecturi/ștersături. Dacă apar corecturi/ștersături se anulează răspunsul și punctajul este zero. Clasele 2 – 3 fac excepție de la această regulă, dacă greșesc pot tăia cu o linie litera aferentă răspunsului greșit și vor încercui litera aferentă răspunsului corect.

 

Obs:

 • Concurentul are o ciornă pe care va putea face toate notările și corecturile necesare urmând ca pe foaia de concurs să scrie răspunsul final.
 • Dacă concurentul greșește, poate cere o singură dată pe toată durata concursului o altă foaie de concurs, pe care va putea transcrie tot ce a scris pe foaia de concurs anterioară, dar în timpul alocat concursului.

 

 1. Categoria a III-a: Întrebări de tip asociere
 • Răspunsul (la fiecare punct (1, 2, 3, 4, 5) este asociată o literă (a, b, c, d sau e)): se scrie în chenarul rezervat pentru acest scop.
 • Este interzis a se uni cifrele cu literele printr-o liniuță sau altceva de genul acesta.
 • Nu se admit corecturi/ștersături. Dacă apar corecturi/ștersături se anulează răspunsul și punctajul este zero. Clasele 2 – 3 fac excepție de la această regulă, dacă greșesc pot scrie corect lângă chenarul rezervat răspunsului.

 

Obs:

 • Concurentul are o ciornă pe care va putea face toate notările și corecturile necesare urmând ca pe foaia de concurs să scrie răspunsul final.
 • Dacă concurentul greșește, poate cere o singură dată pe toată durata concursului o altă foaie de concurs, pe care va putea transcrie tot ce a scris pe foaia de concurs anterioară, dar în timpul alocat concursului.

 

 1. Categoria a IV-a: Întrebări de tip răspuns
 • Răspunsul: se va scrie un singur răspuns (nu un singur cuvânt),
 • Completarea răspunsului, nu o altă variantă de răspuns nu se depunctează. Se acceptă sufixe, prefixe și articole atât timp cât nu schimbă sensul cuvântului (ex: Dumnezeul – Dumnezeului; totdeauna – întotdeauna; e – este; etc.).
 • Orice alt răspuns în plus (altă variantă de răspuns) se depunctează cu 2 puncte pentru întrebarea respectivă până se ajunge la 0 cu punctajul.
 • Se vor lua în considerare sinonimele acceptate de coordonatorul echipei de corectare (scrise în grilă și nu numai…) pentru răspunsurile date la această categorie, dar acest răspuns se depunctează cu 1 punct.
 • Nume sau înșiruiri de nume: Dacă răspunsul la o întrebare este un nume sau o înșiruire de nume, orice literă scoasă, adăugată sau pusă în alt loc în nume, face ca acel nume să fie considerat greșit și se depunctează ca atare.
 • Inversările la nume nu se depunctează (ex: Isus Hristos – Hristos Isus).
 • Inversarea cuvintelor dintr-o expresie se depunctează cu valoarea cuvintelor implicate în inversare, dacă schimbă sensul expresiei.

Exemplu: Dacă de exemplu concurentul trebuie să scrie:  ascunse / descoperite, la completarea expresiei (versetului), „Lucrurile ____ sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile ___ sunt ale noastre și ale copiilor noștri …”, iar acesta scrie descoperite / ascunse.

 • Dacă se greșește răspunsul se poate tăia cu o liniuță și se scrie apoi răspunsul corect.

 

Obs:

 • Concurentul are o ciornă pe care va putea face toate notările și corecturile necesare urmând ca pe foaia de concurs să scrie răspunsul final.

 

 1. Categoria a V-a: Întrebări de tip grilă
 • Răspunsul (poate fi corect unul, două, trei sau nici un răspuns corect): se încercuiește litera (literele) aferentă răspunsului corect sau se lasă liber dacă nu există un răspuns corect.
 • Se punctează cu 5 puncte doar dacă răspunsul dat este integral corect (5 sau 0 puncte).
 • Nu se admit corecturi/ștersături. Dacă apar corecturi/ștersături se anulează răspunsul și punctajul este zero. Clasele 2 – 3 fac excepție de la această regulă, dacă greșesc pot tăia cu o linie litera aferentă răspunsului greșit și vor încercui litera aferentă răspunsului corect.

 

Obs:

 • Concurentul are o ciornă pe care va putea face toate notările și corecturile necesare urmând ca pe foaia de concurs să scrie răspunsul final.
 • Dacă concurentul greșește, poate cere o singură dată pe toată durata concursului o altă foaie de concurs, pe care va putea transcrie tot ce a scris pe foaia de concurs anterioară, dar în timpul alocat concursului.

 

 

 1. Categoria a VI-a: Scrierea din memorie a versetelor

Substantivul este partea de vorbire care denumește obiecte. Prin obiecte în sens larg înțelegem: ființe (iepure, urs), lucruri (carte, masă), plante (salcie, trandafir), fenomene (vânt, furtună), acțiuni (mișcare, invazie), relații (posesie, dependență), stări (bucurie, tristețe), însușiri (bunătate, frumusețe) etc.)

Pronumele este parte de vorbire flexibilă care ține locul unui substantiv.

Adjectivele pronominale sunt adjectivele care, spre deosebire de adjectivele calificative, aduc altfel de precizări în afara celor care exprimă calitățile sau defectele, însușirile obiectelor, ființelor, persoanelor etc. (Exemple: însumi, meu, aceasta, care, ce, cât, orice, oricare, vreun, unii, niciunul.) Adjectivul pronominal nu are grad de comparație, însoțește și determină substantivul și se acordă cu acesta în gen, număr și caz.

 

 • Corectarea versetelor biblice se face folosind traducerea Cornilescu versiunea clasică sau versiunea VDC Theophilos. (vezi bibliografie)
 • Valoarea unui cuvânt se obține prin împărțirea punctajului aferent versetelor (27 puncte) la numărul total de cuvinte din toate versetele ce trebuie scrise de concurent la faza curentă, rotunjit la 2 zecimale.
 • Dacă mai mult de ½ din verset nu este corect se depunctează tot versetul.
 • Cuvintele ce trebuie scris obligatoriu cu literă mare sunt scrise cu italic în bibliografie (color nu se poate)
 • Substantivele, pronumele și adjectivele pronominale care se referă la divinitate trebuie scrise cu literă mare (prima literă). Scrierea lor cu literă mică se depunctează cu valoarea cuvântului sau a cuvintelor scrise greșit. Clasele 2 – 3 fac excepție de la această regulă.
 • Scrierea unui nume propriu cu literă mică nu se depunctează (ex: moise în loc de Moise).
 • Adăugarea sau omiterea unei litere dintr-un cuvânt (nu nume propriu) care aparține versetului nu se depunctează, dacă aceasta nu schimbă sensul cuvântului.

Exemplu: Dacă de exemplu concurentul trebuie să scrie: „Eu, Eu îți șterg fărădelegile, pentru Mine, și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale”

 • dacă în loc de „aminte” scrie „minte” va fi depunctat cu valoarea unui cuvânt;
 • dacă în loc de „aminte” scrie „amint” nu va fi depunctat.
 • Adăugarea sau omiterea unei litere dintr-un cuvânt care reprezintă un nume propriu se depunctează cu valoarea cuvântului (ex: Avram în loc de Avraam). Clasele 2 – 3 fac excepție de la această regulă. Avram – Avraam nu se depunctează
 • Lipsa semnelor de punctuație nu se depunctează.
 • Lipsa cratimei (liniuței de despărțire) în cuvintele compuse (scrise cu cratimă) nu se depunctează.
 • Inversările la enumerări în verset se depunctează cu ½ din valoarea cuvântului.

 

 

 

 1. Taxa de participare: Sami

 

 

 1. Calificarea la faza următoare:
 2. La faza pe biserică pot participa toți doritorii
 3. Calificați pentru faza următoare sunt cei de pe locurile 1, 2 și 3, pentru fiecare categorie. Concurenții cu același punctaj sunt pe același loc.
 4. Calificați pentru faza pe județ: cu aprobarea liderului județean se poate stabilii să participe și 1, 2 sau 3 mențiuni.

Obs: Această decizie se va transmite pe mail la Daniela Barbura.

 1. Calificați pentru faza pe regională sunt toți concurenții care obțin de la 96 de puncte în sus la faza pe județ. Dacă nu sunt concurenți cu punctaj de peste 96 de puncte, se vor califica la faza următoare doar cei care s-au clasat pe locurile 1, 2 și 3 indiferent de punctaj.

Obs: Cu aprobarea liderului pe comunitate se poate stabilii să participe și primele 1, 2 sau 3 mențiuni. Această decizie se va transmite pe mail la Daniela Barbura.

 1. Calificați pentru faza națională sunt toți concurenții care obțin de la 97 de puncte în sus la faza pe regională. Dacă nu sunt concurenți cu punctaj de peste 97 de puncte, se vor califica la faza următoare doar cei care s-au clasat pe locurile 1, 2 și 3 indiferent de punctaj.
 2. Calificați pentru faza internațională: dacă biserica organizatoare dorește, și de comun acord cu echipa coordonatoare a concursului, se poate stabili ca de la un anumit punctaj în sus, să participe concurenții chiar dacă aceștia nu au fost premianți.

Obs: Acest lucru se va anunța liderilor de regionale care vor anunța în zonă.

 

 

 1. Centralizarea rezultatelor:
 2. Model centralizator rezultate: un model de centralizator al rezultatelor, in format Excel, este disponibil pe site-urile: (la link-ul următor)

www.scoala-duminicala.ro/new

https://www.facebook.com/TalantulInNegot?fref=ts

 1. Liderii pe biserică ai lucrării cu copiii au sarcina ca după terminarea concursului să trimită liderului județean lista participanților care s-au calificat pentru următoarea fază, în maxim 48 de ore de la încheierea concursului.
 2. Liderii județeni ai lucrării cu copiii au sarcina ca după terminarea fazei județene a concursului să trimită liderului regional lista participanților care s-au calificat pentru următoarea fază, în maxim 48 de ore de la încheierea concursului.
 3. Liderii regionali ai lucrării cu copiii au sarcina ca după terminarea fazei pe regională a concursului să trimită Danielei Barbura (daniela_barbura@yahoo.com) lista participanților care s-au calificat pentru următoarea fază, în maxim 48 de ore de la încheierea concursului.

Obs:

 • Folosirea modelului de centralizator al rezultatelor este obligatorie la transmiterea rezultatelor de la faza regională către Daniela Barbura.
 • Testele cu fișele de corectare scanate de la faza regională (în România) vor fi trimise pe mail în primele 3 zile după concurs la Daniela Barbura.

 

 

 1. Observații și reguli generale:
 2. Corectarea lucrărilor se face folosind fișele de corectare (nu se marchează greșelile pe foia de concurs). Singurele informații trecute pe foaia de concurs vor fi numărul lucrării (la numerotarea lucrărilor) și punctajul final (trecut de echipa a treia de corectare).
 3. Corectarea lucrărilor se face respectând cu strictețe grila de corectare, pentru a se evita orice controversă. Dacă se întâmplă să apară o greșeală evidentă (nu de interpretare) în grila de corectare, juriul va corecta răspunsul greșit. Dacă apar controverse atunci se va anula întrebarea și toți concurenții vor primi numărul total de puncte la întrebarea respectivă (ex. dacă se pune o întrebare care nu e din bibliografie).
 4. Părinții sau frații mai mari ai copiilor care participă la concurs, nu au voie să corecteze lucrările copiilor la nivelul de vârstă la care au copii sau rude, sau la categoria la care au participat ei ca și tineri sau adulți. În felul acesta eliminăm suspiciunea că ar recunoaște scrisul vreunui concurent și pericolul de a fi incorecți în evaluarea lucrării. Excepție sunt situațiile în care comisia hotărăște că pot participa.
 5. Întrucât fiecare lucrare este verificată de trei echipe de corectare, nu pot apărea greșeli de corectare. Din acest motiv, nu acordăm un anume timp pentru contestații.
 6. Dacă cineva are anumite neclarități în privința punctajului sau dorește să își vadă lucrarea, după premiere, în prezența unei comisii de trei învățători, concurentul poate să-și vadă lucrarea.
 7. Lucrările nu se înstrăinează, ci vor rămâne în arhivă la: liderul de biserică, liderul județean, liderul regional, iar de la celelalte faze vor fi arhivate la Daniela Barbura.
 8. Data și ora concursului la faza pe biserică se vor anunța public în biserică cu cel puțin două săptămâni înainte, de către liderul lucrării cu copiii.

Obs. Menționăm faptul că liderul trebuie să se consulte cu pastorul înainte de a face anunțul.

 1. Schimbarea locației concursului (faza pe județ sau regională): Liderul județean sau regional are responsabilitatea de a anunța toți liderii din județul sau regionala din care face parte, de schimbarea locației.

Obs. Liderii de biserică, județeni au responsabilitatea de a întreba cu două zile înainte de concurs, liderul județean sau regional, dacă totul a rămas conform ultimului anunț.

 1. La faza internațională se admite scrierea cu litere din alfabetul limbii pe care concurentul din diaspora îl folosește, inclusiv la versete (cu excepția numelor). În acest scop fiecare țară prin reprezentanții ei își stabilește reguli de corectare privind literele specifice.
 2. Înlocuirea concurentului care nu poate să participe. Dacă unul dintre participanții calificați pentru următoarea fază a concursului, se îmbolnăvește sau renunță și nu poate participa la faza următoare, liderul învățătorilor de școală duminicală din biserica respectivă, va trebui să anunțe urgent liderul superior ierarhic și apoi liderul regional. Acest concurent va fi înlocuit cu următorul în ordinea notei obținute la faza precedentă.
 3. În cazul în care un concurent este bolnav acasă sau în spital și dorește să participe se formează o comisie din 3 persoane (de preferință învățători) care aduc lucrarea în plic închis.

Obs: Această regulă nu se aplică și la faza internațională.

 

 1. Persoane de contact:
Categorii

Lasa un comentariu