Descarcå aici in pdf:     REGULAMENT CBTN 2021 – 2022

 1.       Scopul concursului:
 2. a)     Cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Scopul concursului biblic „Talantul în Negoț“ este scris în Psalmul 119:11 și este următorul: „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!“. Deci scopul nostru, prin organizarea acestor proiecte este de a motiva cât mai mulți oameni să cunoască Biblia și pe Hristos. În urma cunoașterii, Duhul Sfânt ne va transforma viața tuturor celor implicați în aceste proiecte, bineînțeles cu condiția de a ne lăsa prelucrați de El.
 1.       Bibliografie:
 2. a)     BIBLIA (se folosește traducerea Cornilescu versiunea clasică sau versiunea VDC Theophilos). Bibliografia și versetele care sunt de memorat pentru următorii ani (până în 2019) au fost scrise în cartea Concursul biblic Talantul în negoț, la capitolul al IV-lea.
 3. b) Bibliografia și versetele de memorat,aferente fiecărui anvor fi afișate anual pe site-urile:

–          www.scoala-duminicala.ro/new

–          https://www.facebook.com/TalantulInNegot

 1.       Participarea la concurs:
 2. b) La faza pe biserică pot participa toți doritorii, prin responsabilul fiecărei biserici.

 1.       Secțiuni și categorii:
 2. a)     Concursul Biblic Talantul în Negoț este compus din următoarele 2 secțiuni: secțiunea Clasic (scris/online), respectiv secțiunea Memorarea Scripturii (recitare/redare).
 3. b) ConcurențiidelaConcursul biblicTalantul în Negoț sunt împărțiți în următoarele 15 categorii:
SECȚIUNEA CLASIC SECȚIUNEA MEMORAREA SCRIPTURII
1)       Preșcolari – Clasa 1
1)       Clasele 2 – 3 2)       Clasele 2 – 3
2)       Clasele 4 – 5 3)   Clasele 4 – 5
3)       Clasele 6 – 7 4)   Clasele 6 – 7
4)       Clasele 8 – 9 5)   Clasele 8 – 9
5)       Clasele 10 – 11 6)   Clasele 10 – 11
6)       18 – 25 ani 7)   18 – 45 ani
7)       25 + ani 8)   45 + ani
 1. c)     Dacă sunt doritori și dintre cei de clasa 1, la secțiunea clasic, pot participa la categoria claselor 2 – 3, dar fără a beneficia de alte întrebări sau tratament special.
 2. d)   Situații speciale: Eventualele situații în care există decalaje între clase, față de România, sau diferențe de vârstă cauzate de schimbarea țării, se vor discuta și analiza, punctual pe grupul de WhatsApp al țării respective, cu liderul pe țară, iar acesta se va consulta în permanență cu coordonatorii concursului, reprezentați prin Daniela Barbura la adresa de email talantulonline@gmail.com .
 3. e)   Situații speciale: Eventualele situații în care există concurenți cu dizabilități majore, identificate de la faza pe biserică, se vor discuta și analiza, punctual, cu liderul pe țară, iar acesta se va consulta în permanență cu coordonatorii concursului, reprezentați prin Daniela Barbura la adresa de email talantulonline@gmail.com .
 4.       Datele și Fazele concursului:
 5. a)     Concursul biblic Talantul în Negoț, este organizat anual și cuprinde următoarele 4 faze: Faza pe biserică, Faza județeană, Faza regională, Faza online 2022.
 6. b) Datele Concursul biblic Talantul în Negoț pentru anul 2022sunt după cum urmează:

1)   Faza pe biserică:                                       26.03.2022

2)   Faza județeană                                          09.04.2022

3)   Faza regională:                                          14.05.2022

4)   Faza online 2022:                                     09.07.2022

 1. c)     Eventualele situații în care, în diaspora, numărul și/sau repartizarea fazelor concursului diferă față de România, se vor discuta și analiza, punctual, cu liderul pe țară, iar acesta se va consulta în permanență cu coordonatorii concursului, reprezentați prin Daniela Barbura la adresa de email talantulonline@gmail.com .
 2. d) Dacă apar evenimente majore neprevăzute, data concursului nu se va schimba, deoarece se poate susține de oriunde există conexiune la internet.
 3.       Plăți la înscriere:
 4. La faza pe biserică, faza județeană respectiv faza regională, fiecare echipă locală se organizează.
 5.       Secțiunea CLASIC

7.1.Desfășurarea concursului (secțiunea clasic):

 1. a)     Prezența concurenților la ora stabilită de începere a concursului este obligatorie. Cine nu este prezent la ora începerii concursului, pierde dreptul de a participa la concurs, la faza respectivă. Excepție fac situațiile neprevăzute, care se vor discuta de cei prezenți și se va hotărî prin vot deschis (50% +1) dacă să mai fie așteptat (așteptați), maxim 1 oră (la varianta pe hârtie).
 2. b) Durata concursului este de o oră din momentul în care concurenții încep să răspundă la întrebări. Toți concurenții de la toate categoriile NU vor avea acces la testul online înainte de ora 12:00 (ora României), nici după ora 13:00 (ora României).
 3. c)     Punctajul maxim este de 100 de puncte.
 4. d)  La varianta online, concurenții vor primi un link cu testul propriei categorie de vârstă de la liderul responsabil al concursului în biserică pe un număr de telefon sau pe o adresă de email personală sau al altei persoane. Linkurile vor fi unice pentru fiecare lider înscris până la data stabilită de organizatori (nu se va putea distribui către alte biserici sau persoane din alte biserici) prin formularul creat special pentru acest fapt.

După accesarea link-ului primit de concurent, în prima pagină se vor completa datele de identificare

a concurentului (nume, prenume, acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, acordul privind acceptarea regulamentului și angajamentul de corectitudine, neavând alte surse de inspirație pe toată durata desfășurării concursului). Numele bisericii, țara bisericii, județul bisericii, localitatea bisericii vor fi deja completate în automat la deschiderea testului.

Atenție: De asemenea, la începutul fiecărui test online, va apărea ID-ul bisericii (deja completat). Este un identificator de șase litere unic pentru fiecare biserică, prin care vom putea crea clasamentele în mod automat. Dacă concurentul modifică acest identificator, acesta NU va fi recunoscut de programul care realizează clasamentul. Fiecare lider are responsabilitatea de a avertiza concurenții să NU modifice acest identificator.

Pentru a trece la următoarea întrebare se va folosi butonul „Next”, iar pentru a da înapoi se va folosi

butonul „Back”. Se vor putea modifica răspunsurile de câte ori se dorește, obligatoriu în intervalul 12.00 – 13.00 (ora României).

Este strict interzisă completarea testului de mai multe ori de către un concurent.

 1. e)     La varianta pe hârtie, concurenții vor primi o foaie de concurs și o foaie goală ca ciornă.

Pe foaia de concurs primită de concurenți vor fi scrise și referințele biblice, orientative, la fiecare întrebare.

Pe ciornă concurenții vor putea face toate notările și corecturile necesare urmând ca pe foaia de concurs să scrie răspunsul final. Ciorna poate rămâne concurentului la final.

Obs: La corectare se va lua în considerare doar foaia de concurs, nu și ciorna.

 1. f)     Nu se admite scrierea cu litere din alfabetul limbii pe care concurentul dindiaspora îl folosește.

Obs: Excepție fac concurenții de altă naționalitate, nevorbitori de limba română.

Obiectele permise concurenților:

Pentru varianta online: un singur dispozitiv cu conexiune la internet (telefon, tabletă, laptop

sau calculator personal) și eventual batiste/șervețele. În cazul în care un concurent nu are un asemenea

dispozitiv, poate împrumuta unul de la orice persoană (învățător, prieten, părinți, frați sau surori etc.) cu

condiția să trimită numărul de telefon sau adresa de email (mai ales dacă testul se va parcurge de pe

laptop, tabletă sau calculatorul personal) din timp liderul responsabil de concurs în biserică.

Concurentul poate parcurge testul doar o singură dată și doar în intervalul stabilit mai sus, adică între

orele 12.00 -13.00 (ora României), iar după finalizarea testului prin apăsarea obligatorie a butonului de la finalul testului „Submit”, fiecare concurent va putea vedea răspunsurile corecte/greșite, referințele biblice și punctajul obținut.

Pentru varianta pe hârtie: sunt cele strict necesare: pix albastru și eventual batiste.

 1. g)     Vorbitulîn timpul concursului are ca urmare depunctarea cu 10 puncte la prima abatere, iar la a doua abatere concurentul este dat afară din concurs. Lucrarea celui care vorbește va fi semnată de către supraveghetori.
 2. h) Copiatul se sancționează cu anularea lucrării și excluderea concurentului din concurs. În acest caz se păstrează mijlocul de copiere întrebuințat (fițuica, casca, etc.). Pentru a evita orice situație de acest gen concurenții nu au voie să dețină asupra lor în timpul concursului alte obiecte sau surse prin care ar putea copia (ex. Biblie, penar, caiete, telefon mobil (la varianta pe hârtie), poșetă, rucsac, alte hârtii, etc.)
 3. i)       Explicații la întrebările ridicate de concurenți: în primele 20 de minute vor oferi explicații la întrebările concurenților (ex. explicarea unor termeni/cuvinte), doar persoanele desemnate de coordonatorul concursului la faza respectivă, fără a da răspunsul la întrebarea din test.
 4. j)       Înlocuirea foii de concurs: în primele 45 minute concurentul poate să ceară, o singură dată, înlocuirea foii de concurs, dacă a greșit pe cea inițială. Foaia de concurs inițială se barează și se scrie anulat, apoi concurentul primește noua foaie de concurs. Se lasă concurentului foaia de concurs inițială, pentru a scrie răspunsurile pe noua foaie, urmând a fi luată mai târziu sau la final.

Obs: A nu se uita să se ia și foaia de concurs anulată.

 1. k) Transcrierea pe o nouă foaie de concurs trebuie să se încadreze în timpul alocat concursului, nu se poate depăși ora alocată.
 2. l)       Predarea foii de concurs:După primele 45 de minute concurenții care au terminat pot preda foaia de concurs. Concurenții nu își vor părăsi locul ci vor ridica mâna, iar persoanele desemnate de coordonatorul concursului, la faza respectivă, vor strânge foile de concurs.

La încheierea timpului pentru concurs predarea foii de concurs este obligatorie. În cazul în care concurentul refuză, nu se mai primește foaia de concurs. Punctajul lui pe lista rezultatelor va fi nul și nu va beneficia de certificat și premiu de participare (dacă e cazul).

 1. m)   Eliberarea sălii de concurs. Concurenții rămân în sală până la finalul concursului, când coordonatorul concursului, la faza respectivă, confirmă că au fost predate toate foile de concurs.

Obs: cu excepția cazurilor medicale, când concurentul respectiv poate părăsi, însoțit, sala de concurs mai repede, cu aprobarea coordonatorul concursului la faza respectivă.

7.2.Categorii de întrebări (secțiunea clasic):

 1. a)     Categoria I: Întrebări de tip adevărat-fals (10 afirmații)

1)      Răspunsul (A sau F):

 • Pe hârtie: se scrie în chenarul rezervat pentru acest scop.
 • Online: se va bifa în chenarul rezervat pentru acest scop

2)      Pe hârtie: Nu se admit corecturi/ștersături. Dacă apar corecturi/ștersături se anulează răspunsul și punctajul este zero. Clasele 2 – 3 fac excepție de la această regulă, dacă greșesc pot scrie corect lângă chenarul rezervat răspunsului.

 

 1. b) Categoria a II-a: Întrebări de tip grilă ă (10 întrebări)

1)      Răspunsul (este un singur răspuns corect și anume a, b sau c):

 • Pe hârtie: se încercuiește litera aferentă răspunsului corect.
 • Online: se va bifa în chenarul rezervat pentru acest scop

2)    Pe hârtie:  Nu se admit corecturi/ștersături. Dacă apar corecturi/ștersături se anulează răspunsul și punctajul este zero. Clasele 2 – 3 fac excepție de la această regulă, dacă greșesc pot tăia cu o linie litera aferentă răspunsului greșit și vor încercui litera aferentă răspunsului corect.

 1. c)     Categoria a III-a: Întrebări de tip asociere (5 variante de asociere)

1)      Răspunsul (la fiecare punct (1, 2, 3, 4, 5) este asociată o literă (A, B, C, D sau E)):

 • Pe hârtie: se scrie în chenarul rezervat pentru acest scop.
 • Online: se va selecta pentru fiecare linie, coloana cu varianta corectă.

2)    Pe hârtie:  Este interzis a se uni cifrele cu literele printr-o liniuță sau altceva de genul acesta.

3)   Pe hârtie:   Nu se admit corecturi/ștersături. Dacă apar corecturi/ștersături se anulează răspunsul și punctajul este zero. Clasele 2 – 3 fac excepție de la această regulă, dacă greșesc pot scrie corect lângă chenarul rezervat răspunsului.

 1. Categoria a IV-a: Întrebări de tip răspuns

Acest tip de întrebări se anulează deocamdată.

 1. e)     Categoria a V-a: Întrebări de tip grilă multiplă  (3 întrebări)

1)      Răspunsul (poate fi corect unul, două, trei sau nici un răspuns corect):

 • Pe hârtie: se încercuiește litera (literele) aferentă răspunsului corect sau se lasă liber dacă nu există un răspuns corect.
 • Online: se va bifa căsuța (căsuțele) aferentă răspunsului corect sau se lasă liber dacă nu există nici un răspuns corect.

2)      Acordarea punctajului: Se punctează cu 5 puncte doar dacă răspunsul dat este integral corect (5 sau 0 puncte).

3)    Pe hârtie:  Nu se admit corecturi/ștersături. Dacă apar corecturi/ștersături se anulează răspunsul și punctajul este zero. Clasele 2 – 3 fac excepție de la această regulă, dacă greșesc pot tăia cu o linie litera aferentă răspunsului greșit și vor încercui litera aferentă răspunsului corect.

 

 1. f)       Categoria a VI-a: Ordonarea cuvintelor versetelor (3 versete)

1)      Răspunsul (fiecare verset este format din mai multe părți pe care concurentul le va pune în ordine.)

 • Pe hârtie: se numerotează ordinea respectivelor părți a versetelor, în chenarul rezervat pentru acest scop.
 • Online: se alege din chenarul numerotat, partea versetului care îi aparține. (în primul chenar se alge prima parte a versetului, al doilea chenar – a doua parte a versetului, etc.)

 

7.3.Corectarea lucrărilor (secțiunea clasic):

ONLINE:

a)Corectarea lucrărilor se face în mod automat cu posibilitatea vizualizării răspunsurilor după finalizarea testului de fiecare concurent.

PE HÂRTIE:

 1. a)     Corectarea lucrărilor se face folosind fișele de corectare (nu se marchează greșelile pe foaia de concurs). După corectare, liderul de biserică va trimite rezultatul testului prin linkul formularului primit prin email, pentru trimiterea rezultatelor la clasic (varianta pe hârtie).
 2. b) Corectarea lucrărilor se face respectând cu strictețe grila de corectare, pentru a se evita orice controversă. Dacă se întâmplă să apară o greșeală evidentă (nu de interpretare) în grila de corectare, comisia de corectare va corecta răspunsul greșit. Dacă apar controverse atunci se va anula întrebarea și toți concurenții vor primi numărul total de puncte la întrebarea respectivă (ex. dacă se pune o întrebare care nu e din bibliografie).
 3. c)     Părinții sau frații mai mari ai copiilor care participă la concurs, nu au voie să corecteze lucrările copiilor la nivelul de vârstă la care au copii sau rude, sau la categoria la care au participat ei ca și tineri sau adulți. În felul acesta eliminăm suspiciunea că ar recunoaște scrisul vreunui concurent și pericolul de a fi incorecți în evaluarea lucrării. Excepție sunt situațiile în care comisia de corectare hotărăște că pot participa.
 4. d) Corectura 1 și Corectura 2, pentru o foaie de concurs, se va face de corectori situați cât mai la distanță, nu de vecini, pentru a se evita situația în carecorectura 2 să fie influențată de corectura 1.
 5. e)     Situațiile excepționale, care nu sunt acoperite de prezentul regulament, se decid prin votul comisiei de corectare, punctual și fără obligații ulterioare la alte categorii de vârstă sau alte etape ale concursului, și se vor comunica organizatorilor concursului la adresa de email talantulonline@gmail.com, pentru centralizare în vederea îmbunătățirii prezentului regulament.
 6. f)       Punctajul nu se rotunjește.

TRIMIREA REZULTATELOR CONCURENȚILOR – VARIANTA PE HÂRTIE: 

  La fiecare fază, liderul de biserică va primi prin email un link către un formular în care va introduce rezultatul testului fiecărui concurent. Linkul este specific pentru fiecare biserică și nu se poate trimite nimănui altcineva.

Rezultatul fiecărui concurent trebuie trimis prin formular în aceeași zi în care se desfășoară concursul. Atenție: Doar liderul de biserică a unui anumit concurent va putea trimite rezultatul acestuia, la fiecare fază.

 În ziua următoare se vor realiza clasamentele în mod automat, iar mai apoi vor fi trimise prin email liderilor. Formularul pentru trimiterea rezultatelor de la varianta pe hârtie este diferit de formularul pentru trimiterea rezultatelor de la memorare (primit tot prin email).

Obs: Testele (varianta pe hârtie) cu fișele de corectare scanate de la faza regională (în România) vor fi trimise pe mail în primele 3 zile după concurs la Daniela Barbura (daniela_barbura@yahoo.com).

 

 1.       Secțiunea MEMORAREA SCRIPTURII

8.1.Desfășurarea concursului (secțiunea memorarea Scripturii):

 1. a)     Concurenții vor fi repartizați pe săli în funcție de numărul de participanți, numărul de corectori disponibili respectiv numărul de săli disponibile în locația unde se desfășoară concursul.

Obs: Se recomandă un maxim de 7 concurenți pentru o sală.

De asemenea, acolo unde nu va exista posibilitatea de a se întâlni fizic din cauza restricțiilor, examinarea se va putea realiza prin apel video, aceasta fiind înregistrată video (nu se acceptă înregistrare audio pentru varianta online).

 1. b) Baremele de corectare. Coordonatorul secțiunii Memorarea Scripturii la faza respectivă, se va asigura că sunt suficiente bareme de corectare listate pentru fiecare sală (câte 2 pentru fiecare concurent).
 2. c)           Listele pe săli. Pentru fiecare sală va fi afișată lista participanților repartizați la sala respectivă.
 3. d) Intrarea în sală. Concurenții vor intra în sala de concurs pe rând, câte unul, în ordinea listei afișate.

Obs: De comun acord, concurenții pot schimba, între ei, ordinea de intrare în sală.

 1. e)     Participanții la ambele secțiuni. Concurenții care participă la ambele secțiuni ale concursului, vor da mai întâi proba scrisă (Clasic), iar ulterior proba Memorarea Scripturii.
 2. f)   Poziția concurentului poate fi: așezat pe scaun, stând în picioare sau plimbându-se prin sală. Concurentul nu va fi depunctat dacă nu se uită la persoana care-l ascultă în timp ce redă versetele și nici nu va fi cotat ca fiind mai bun decât un concurent care se uită la persoana care-l ascultă. Aceasta nu constituie un criteriu de departajare.
 3. g)     Redarea numărului capitolului și/sau titlurile, nu constituie un criteriu de departajare;
 4. h)       Folosirea obiectelor pe parcursul redării versetelor nu constituie un criteriu de departajare;
 5. i)       Pauza între capitole. În timpul redării versetelor, între capitole se acceptă o mică pauză dacă va fi solicitată de către concurent, timp în care acesta poate bea apă. Această pauză nu constituie un criteriu de departajare.
 6. j)       Înregistrarea audio a concurenților. Este obligatoriu ca fiecare concurent să fie înregistrat audio (și video la varianta prin apel video), pentru a se avea dovada modului în care acesta a redat versetele.

Înregistrarea audio va fi făcută de către unul din membrii echipei de corectare, desemnați pentru fiecare sală de coordonatorul secțiunii Memorarea Scripturii la faza respectivă.

Obs: Niciunuia dintre corectori sau dintre concurenți, nu-i este permisă înregistrarea concurenților, pe lângă înregistrarea ce se face oficial pentru fiecare concurent.

 1. k) Centralizarea rezultatelor la Memorare se va realiza prin completarea unui formular prin linkul pe care îl va primi liderul responsabil de concurs în biserică prin email (diferit de formularul pentru centralizarea rezultatelor de la varianta clasică pe hârtie). Completarea formularului centralizator al rezultatelor este obligatorie, iar liderii de biserică au sarcina de a trimite în aceeași zi a concursului, rezultatele concurenților, prin completarea formularului de centralizare a rezultatelor la memorare. Atenție: Doar liderul de biserică a unui anumit concurent va putea trimite rezultatul acestuia, la fiecare fază.

 

8.2.Valoarea versetului și punctajul maxim (secțiunea memorarea Scripturii):

 1. a)     Valoarea versetului. Valoarea fiecărui verset este de 4 puncte.
 2. b)     Punctajul maxim este produsul dintre numărul versetelor de memorat și valoarea unui verset.
 3. c)     Punctajul final va fi constituit din totalitatea punctelor acumulate pentru fiecare verset.
 4. d)     Punctajul nu se rotunjește.

 8.3.Situații de depunctare pentru redarea versetelor (secțiunea memorarea Scripturii):

Cuvintele de legătură = părți de vorbire care nu au întotdeauna înțeles singure, leagă părțile secundare de propoziție de cuvântul determinat, leagă părți de propoziție de același fel, leagă două propoziții între ele în cadrul frazei.

Cuvânt = se consideră a fi un singur cuvânt, orice cuvânt ce conține cratimă (ex. „i-a”, „le-a”, „într-o”, „într-adevăr” etc).

Sinonim = cuvânt diferit dar cu aceeași semnificație.

 1. a)     Valoareamaximă a greșelilor pe verset. Cazul în care valoarea greșelilor, într-un verset, depășește 4 puncte, se depunctează cu 4 puncte pentru acel verset, nu mai mult.
 2. b) Timpul maxim alocat pentru fiecare concurent se calculează prin adăugarea unei marje de 10 minute la timpul uzual de redare a versetelor.

Exemplu: Dacă redarea tuturor versetelor durează aproximativ 15 minute, pentru majoritatea concurenților, se va acorda o marjă de 10 minute, în plus, pentru a reda versetele, dar dacă concurentul nu termină de redat versetele în 25 de min., acesta va fi oprit și nu i se va mai permite să continue

 1. c)   Omiterea unui versetse depunctează cu 4 puncte;
 2. d) Omiterea sau înlocuirea unui cuvânt care nu este sinonim cu cel omis sau înlocuit, se depunctează cu 0,50 puncte/cuvânt;
 3. e) Omiterea unuipronume dintr-un cuvânt ce conține cratimă se depunctează cu 0,10 puncte/pronume;

f)Omiterea sau înlocuirea unui cuvânt de legătură care nu este sinonim cu cel omis sau înlocuit, se depunctează cu 0,25 puncte/cuvânt de legătură;

 1. g)   Folosirea unui sinonim în locul unui cuvânt sau al unui cuvânt de legătură se depunctează cu 0,25 puncte/cuvânt înlocuit respectiv 0,10 puncte/cuvânt de legătură înlocuit;
 2. h)   Adăugarea unui cuvânt se depunctează cu 0,50 puncte/cuvânt;
 3. i)     Adăugarea unui cuvânt de legătură se depunctează cu 0,25 puncte/cuvânt de legătură;

j)Adăugarea sau omiterea de literecare nu schimbă sensul cuvântuluinu se depunctează; (ex. „Cristos/Hristos”, „e/este”, „depărteze/îndepărteze”, etc).

Exemplu: În situația în care concurentul trebuia să spună: „Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu”, iar acesta spune: „Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat Dumnezeu”, nu va fi depunctat deoarece faptul că nu l-a spus pe „o”, nu modifică sensul cuvântului „dat-o”.

 1. k)     Redarea unui cuvânt la singular în loc de plural sau la plural în loc de singular; la masculin în loc de feminin sau la feminin în loc de masculin, la timpul trecut în loc de timpul prezent sau viitor (toate variantele… ) se depunctează cu 0,10 puncte/cuvânt;
 2. l)       Repetarea unui cuvânt sau a unui cuvânt de legătură, se depunctează cu 0,10 puncte/cuvânt sau cuvânt de legătură. Excepție face cazul de autocorectare, care e tratat separat.

Dacă va repeta un verset întreg, parțial sau mai multe versete, se vor număra cuvintele repetate și va fi depunctat cu 0,10 puncte/cuvânt sau cuvânt de legătură repetate. Dacă va repeta de două, trei sau mai multe ori un verset întreg, parțial sau mai multe versete, va fi depunctat de două, trei sau mai multe ori 0,10 puncte/cuvânt sau cuvânt de legătură repetate.

Exemplu: În situația în care concurentul trebuia să spună: „Fiul lui Dumnezeu”, iar acesta spune: „Fiul, Fiul lui Dumnezeu”, va fi depunctat cu 0,10 puncte pentru repetarea cuvântului „Fiul”. Dacă concurentul va repeta de 2 ori cuvântul „Fiul”, ex. „Fiul, Fiul, Fiul lui Dumnezeu”, va fi depunctat cu 0,20 puncte deoarece a repetat de 2 ori cuvântul „Fiul”.

 1. m)   Autocorectarea unui cuvânt sau a unui cuvânt de legătură se depunctează cu 0,10 puncte/cuvânt sau cuvânt de legătură.

Exemplu: În situația în care concurentul trebuie să spună: „Dumnezeu este în ceruri” iar acesta spune: „Dumnezeu …. în ceruri”, dar imediat își dă seama că a greșit, nu a spus și cuvântul „este” și repetă: „Dumnezeu este în ceruri”, se va considera ca autocorectat doar cuvântul este” și va fi depunctat cu 0,10 puncte pentru acest cuvânt nu și pentru celelalte, deoarece pe acelea le-a reprodus corect;

 1. n) Inversarea cuvintelor sau cuvintelor de legătură se depunctează cu 0,10 puncte/cuvânt sau cuvânt de legătură implicat în inversiune.

Exemplu: – În situația în care concurentul trebuie să spună: „cerul și pământul” și acesta va spune: „pământul și cerul”, se vor considera ca fiind cuvinte implicate în inversiune doar: „cerul”, „pământul”; nu va fi considerat ca fiind implicat în inversiune „și” deoarece nu i s-a inversat locul în propoziție;

– În situația în care concurentul trebuie să spună: „toţi împreună erau nelipsiţi”, iar acesta va spune: „erau nelipsiţi toţi împreună”, se vor considera ca fiind cuvinte implicate în inversiune, toate cele 4 cuvinte, și se vor depuncta cu 0,10 puncte/cuvânt;          

 1. o)     Ajutorul cu un cuvânt sau cuvânt de legătură oferit în cazul în care concurentul se blochează și solicită acest lucru, se depunctează cu 1,00 punct/cuvânt respectiv 0,50 puncte/cuvânt de legătură. Cel care-l ascultă nu va interveni imediat să-l ajute, ci va aștepta aproximativ 20 de secunde, după care-l va întreba pe concurent dacă dorește să fie ajutat. Nu se oferă ajutor dacă concurentul nu solicită acest lucru când e întrebat de cel care-l ascultă.
 2. p)     Imposibilitatea reproducerii versetului după oferirea ajutorului, se depunctează cu 4 puncte/verset. În acest caz concurentul nu va fi depunctat pentru că i s-a oferit ajutor;
 3. q)     Oprirea / blocarea concurentului, pentru mai mult de 3 ori, în timpul redării versetelor, pentru un interval de aproximativ 1 până la 5 secunde se depunctează cu 0,10 puncte/oprire sau blocaj;
 4. r)     Oprirea / blocarea concurentului, pentru mai mult de 5 secunde se depunctează cu 0,10 puncte/oprire sau blocaj;
 5. s)     Pronunțarea incorectă a cuvintelor sau cuvintelor de legătură, situațiile în care un cuvânt sau cuvânt de legătură nu se înțelege sau situația în care concurentul spune „tre-trebuie” în loc de „trebuie” etc,se depunctează cu 0,10 puncte/cuvânt sau cuvânt de legătură;
 6. t)       Bâlbele: vor fi permise, fără a fi depunctate, 3 „bâlbe”, de exemplu: în situația în care concurentul va spune „tre-trebuie”, „du-după”, ce-cerul”, nu va fi depunctat, ci abia de la a patra „bâlbă” va fi depunctat cu 0,10 puncte și anume: 0,10 puncte/cuvânt sau cuvânt de legătură;
 7. u)     Redarea greșită a cuvintelor ce sunt scrise și între paranteze, iar între paranteze este varianta unui singur cuvânt, se depunctează cu valoarea cuvântului, dintre paranteze, redat greșit; (ex. ~ „de la” („dela”) ~).

8.4.Echipa de corectare (secțiunea memorarea Scripturii):

 1. a)   Corectarea lucrărilor se face folosind baremul de corectare disponibil la organizatorii concursului.
 2. b) Echipa de corectare va fi formată din trei persoane: o persoană va sta în fața concurentului iar celelalte 2 persoane vor sta în spatele concurentului.
 3. c)     După ce concurentul va ieși din sală, comisia (cele 3 persoane) va stabili și va nota pe fișele concurentului greșelile făcute de concurent, fără a nota punctele aferente acelor greșeli.

Obs: În cazul în care survin neînțelegeri cu privire la greșelile făcute de concurent, se va audia înregistrarea, atunci, imediat când s-a constat o neînțelegere cu privire la greșeala respectivă.

 1. d)         Nu se va spune concurentului despre greșelile făcute după ce acesta va termina de redat versetele.
 2. e)   Nu se vor spune concurenților punctajele ce le-au avut, până la aflarea rezultatelor finale, la premiere.

 Persoana care va sta în fața concurentului:

 1. f)       se va asigura de faptul că fiecare concurent are apă plată, sala este aranjată corespunzător, în așa fel încât concurentul să stea cu spatele la cele două persoane din echipa de corectare;
 2. g)       se va asigura de faptul că fiecare concurent nu va fi deranjat vizual sau auditiv;
 3. h)   după ce concurentul intră în sală pentru a reda versetele, îl va întreba numele, vârsta, categoria la care concurează, biserica și regionala de unde provine;
 4. i)       îi va spune concurentului despre faptul că are dreptul să se oprească după fiecare capitol pentru a bea apă dacă dorește, și că este înregistrat;
 5. j)       nu va avea pix în mână, nu va nota nimic pe parcursul ascultării concurentului;

k)nu va face grimase atunci când acesta greșește, ci va afișa o privire caldă, prietenoasă, încurajatoare;

 1. l)       va felicita și va binecuvânta concurentul pentru munca depusă;
 2. m)   va chema următorul concurent după ce comisia a notat greșelile concurentului anterior.

Persoanele din spatele concurentului:

n)nu vor interacționa cu concurentul;

 1. o)     vor urmări și vor nota greșelile făcute de concurent, dacă este cazul.

 

 

8.5.Exemple de corectare (secțiunea memorarea Scripturii):

Exemplul 1: În situația în care concurentul trebuie să spună: „Iată că El vine pe nori”, iar acesta spune: „Uite că Isus Cristos vine pe norii cerului”. Pentru această greșeală, concurentul va fi depunctat cu 2 puncte, după cum urmează:

–        cuvintele „iată” și „uite”, sunt sinonime => – 0,25 (jumătate din valoarea unui cuvânt) puncte;

–        în loc de cuvântul „El”, concurentul a spus „Isus Cristos” deci se va considera că „Isus” este sinonim cu „El” =>– 0,25 puncte

–        cuvântul „Cristos” va fi considerat ca fiind adăugat => – 0,50 puncte;

–        în loc de cuvântul „nori”, concurentul a spus „norii cerului”, cuvântul „norii” nu schimbă cu nimic sensul cuvântului „nori” =>nu va fi depunctat;

–        cuvântul „cerului” va fi considerat ca fiind adăugat => – 0,50 puncte.

Exemplul 2: În situația în care concurentul trebuie să spună: „Isus Cristos este Domn.”, iar acesta spune: „Cristos este Domn.” după care se autocorectează și spune: „Isus este Domn.” Pentru această greșeală, concurentul va fi depunctat cu 0,60 puncte, după cum urmează:

–        se va lua în considerare faptul că prima dată când a spus, a omis cuvântul„Isus” dar pentru că s-a autocorectat => – 0,10 puncte,

–        iar pentru că a doua oară a omis cuvântul„Cristos” => – 0,50 puncte.

 1.       Contestații și rezultatele finale:
 2. a)     Contestații, neclarități: Dacă un concurent are anumite neclarități în privința punctajului sau dorește să își vadă lucrarea, concurentul poate să-și vadă lucrarea, în primele 2 oredupă premiere, în prezența unui membru din echipa de coordonare a concursului la faza respectivă. Concurentul poate să vadă doar lucrarea lui, nu pe a altui concurent. În cazul concurenților de la secțiunea Memorarea Scripturii prin lucrare se înțelege baremul de corectare și înregistrarea audio.

Obs: Orice eventuală contestație se va trimite, exclusiv, în scris până cel târziu la finalul zilei următoare premierii, cu respect și frică de Dumnezeu.

 1. b) Calificarea în urma contestațiilor: Dacă în urma contestațiilor concurentul ajunge să fie clasat pe locurile 1, 2 sau 3, acesta primește diplomă, nu primește premiu și nu detronează pe cel/cei anunțați la premiere, dar se califică la faza următoare.
 2. c)     Rezultatele se consideră finale și nu se mai modifică, odată încheiată perioada de contestații.

 

 1.   Calificarea la faza următoare:
 2. a)     Calificațipentrufaza următoare sunt cei de pe locurile 1, 2 și 3, pentru fiecare categorie. Concurenții cu același punctaj sunt pe același loc.
 3. b) Calificați pentru faza pe județ:

Dacă biserica organizatoare are posibilitate, și de comun acord cu echipa coordonatoare a concursului la faza respectivăse poate stabili să participe și primele 1, 2 sau 3 mențiuni, dar nu mai multe.

 1. c)     Calificați pentru faza pe regională sunt toți concurenții care obțin de la 96 de puncte în sus la faza pe județ. Dacă nu sunt concurenți cu punctaj de peste 96 de puncte, se vor califica la faza următoare doar cei care s-au clasat pe locurile 1, 2 și 3 indiferent de punctaj. – Valabil doar pentru secțiunea Clasic.

Dacă biserica organizatoare are posibilitate, și de comun acord cu echipa coordonatoare a concursului la faza respectivăse poate stabili să participe și primele 1, 2 sau 3 mențiuni, dar nu mai multe.

 1. e)     Calificați pentru faza online 2022:

Dacă biserica organizatoare are posibilitate, și de comun acord cu echipa coordonatoare a concursului, se poate stabili să participe și primele 1, 2 sau 3 mențiuni, dar nu mai multe.

Obs: Acest lucru se va anunța liderilor de regionale care vor anunța în zonă.

 

 

 1.   Observații și reguli generale:
 2. a) Schimbarea locației concursului (faza pe județ sau regională): Liderul județean sau regionalare responsabilitatea de a anunța toți liderii din județul sau regionala din care face parte, de schimbarea locației.

Obs.Liderii de biserică, județeni au responsabilitatea de a întreba cu două zile înainte de concurs, liderul județean sau regional, dacă totul a rămas conform ultimului anunț.

 1. b)     Înlocuirea concurentului care nu poate să participe. Dacă unul dintre participanții calificați pentru următoarea fază a concursului, se îmbolnăvește sau renunță și nu poate participa la faza următoare, liderul învățătorilor de școală duminicală din biserica respectivă, va trebui să anunțe urgent liderul superior ierarhic și apoi liderul regional. Acest concurent va fi înlocuit cu următorul în ordinea notei obținute la faza precedentă.
 2. c) Arhivarea testelor, fișelor de corectare, înregistrărilor audio: Testele, fișele de corectare, înregistrările audio nu se înstrăinează, ci vor rămâne în arhivă la: liderul de biserică, liderul județean, liderul regional, iar de la celelalte faze vor fi arhivate la Daniela Barbura.
 3. d)     Suspendarea din concurs. În cazul în care concurentul sau în numele concurentului se acționează sau reacționează înafara scopului concursului, sau se produc tulburări ale concursului, organizatorii concursului își rezervă dreptul de a suspenda concurentul respectiv din concurs.

 

 1.   Persoane de contact și adrese utile:

Echipa de conducere a Departamentului Lucrarea cu Copiii:

Email principal: talantulonline@gmail.com

➢ Samuel Muică – muicasam@yahoo.com; tel. 0722 204415

➢ Daniela Barbura – daniela_barbura@yahoo.com; tel. 0722 317934

Responsabil Concursul Biblic Talantul în Negoț:

➢ Daniel Neagoe – neagoe.daniel@gmail.com; tel. 0785 202531

➢ Daniel Schipor – schipor.daniel@gmail.com; tel. 0728 050833

➢ Adrian Iacob – ady.iacob@yahoo.com; tel. 0742 288310

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Categorii

Lasa un comentariu