thjhgik

REGULAMENTUL concursului biblic

Talantul în negoț clasic 2016 

 1. 1.     Concurenții la Talantul în negoț clasic vor fi împărțiți în următoarele 7 categorii:

–        Clasele 2-3

–         Clasele 4-5

–         Clasele 5-6 in 6-7

–         Clasele 7-8 in 8-9

–         Clasele 9-11 in 10-11

–         18-25 ani

–         25+ ani

Dacă sunt doritori și dintre cei de clasa 1 pot participa la categoria claselor 2-3 dar fără a beneficia în mod special de alte întrebări.

 1. 2.     Prezentarea concurenţilor la ora stabilită de începere a concursului, este obligatorie. Cine nu este prezent la ora începerii concursului, pierde dreptul de a participa la concurs. Excepţie fac situaţiile neprevăzute, care se vor discuta de cei prezenţi şi se va hotarî prin vot deschis (50% +1) dacă să mai fie așteptat (așteptați) maxim 1 oră.

Durata concursului este o oră din momentul începerii răspunsului la întrebări.

 1. 3.     Pentru corectarea lucrărilor se respectă cu stricteţe grila de corectare. În felul acesta se evită orice controversă. Dacă se întâmplă să apară o greşeală evidentă (nu de interpretare) în grila de corectare, juriul va corecta răspunsul greșit. Dacă apar probleme atunci se va anula întrebarea şi toţi concurenţii vor primi numărul total de puncte pentru această întrebare (de exemplu dacă se pune o întrebare care nu e din bibliografie). Pe foaia de concurs se vor scrie și referințele.
 1. 4.     Vorbitul în timpul examenului are ca urmare depunctarea cu 10 puncte la prima abatere, iar la a doua abatere, concurentul este dat afară din concurs. Lucrarea celui care vorbește va fi semnată de către supraveghetori. Copiatul se pedepseşte cu anularea lucrării şi scoaterea din concurs a candidatului. În acest caz se păstrează ca mărturie fiţuica sau mijlocul de copiere întrebuinţat. Pentru a evita orice situaţie de acest gen candidaţiii nu au voie să dețină asupra lor în timpul concursului alte obiecte sau surse prin care ar putea copia, decât obiecte strict necesare (pix albastru) şi eventual batiste. Deci: fără Biblie, penar, caiete, telefon mobil, poşetă, alte hârtii, etc. La încheierea timpului de examinare concurentul predă lucrarea; în cazul în care refuză, nu se mai primește lucrarea.
 1. 5.     Nu se părăsește sala până la finalul concursului (cu excepția cazurilor medicale). În primele 20 de minute doar persoanele desemnate răspund la întrebările concurenților, în primele 45 minute se poate primi o nouă foaie de test dacă s-a greșit pe cea inițială (doar o singură data la o persoană), după 45 de minute concurenții care au terminat pot preda lucrarea.
 1. 6.     Pentru corectarea versetelor biblice se foloseşte traducerea Cornilescu, versiunea clasică sau versiunea VDC Theophilos. Versetele care sunt de memorat pentru următorii ani (până în 2019) au fost scrise în cartea Concursul biblic Talantul în negoţ, la capitolul al IV-lea şi vor fi postate anual pe www.scoala-duminicala.ro și pe pagina de facebook Talantul în negoț oficial.
 1. 7.     Substantivele, (Substantivul este partea de vorbire care denumeşte obiecte. Prin obiecte în sens larg înţelegem: fiinţe (iepure, urs), lucruri (carte, masă), plante (salcie, trandafir), fenomene (vânt, furtună), acţiuni (mişcare, invazie), relaţii (posesie, dependenţă), stări (bucurie, tristeţe), însuşiri (bunătate, frumuseţe) etc.) pronumele (parte de vorbire flexibilă care ține locul unui substantiv) și adjectivele pronominale (sunt adjectivele care, spre deosebire de adjectivele calificative, aduc altfel de precizări în afara celor care exprimă calitățile sau defectele, însușirile obiectelor, ființelor, persoanelor etc. Exemple: însumi, meu, aceasta, care, ce, cât, orice, oricare, vreun, unii, niciunul. Adjectivul pronominal nu are grad de comparație, însoțește și determină substantivul și se acordă cu acesta în gen, număr și caz) care se referă la divinitate trebuie scrise cu literă mare (nu se depuncteaza dacă sunt scrise cu litera mică de concurenții claselor 2-3).
 1. 8.     Dacă răspunsul la o întrebare este un nume sau o înşiruire de nume, orice literă scoasă, adăugată sau pusă în alt loc în nume, face ca acel nume să fie considerat greşit şi se depunctează ca atare.
 1. 9.     Orice literă adăugată sau omisă dintr-un cuvânt care aparţine versetului, nu afectează punctajul. Excepţie fac cuvintele care reprezintă un nume propriu: în acest caz se depunctează tot cuvântul,
 1. 10.  În cazul cuvintelor compuse (scrise cu cratimă) se acceptă lipsa cratimei (liniuţei de despărţire) deci nu afectează punctajul
 1. 11.    Lipsa semnelor de punctuaţie (atât în cadrul versetelor biblice cât şi la celelalte răspunsuri) nu se va mai depuncta.
 1. 12.     La întrebările de tip grilă, adevărat-fals sau răspunsuri încrucişate, nu se mai admit corecturi. Răspunsul o dată dat, acela rămâne. Dacă apar corecturi cu pixul sau stiloul se anulează răspunsul şi punctajul rămâne zero puncte. Nu se admit nici ştersul cu picul sau alte forme de ștergere. Concurentul va avea o ciornă pe care va face toate notările şi corecturile necesare, iar pe chestionarul de concurs va trece răspunsul final. Excepție fac clasele 2-3.

Dacă concurentul greșește și cere o altă foaie de concurs, i se va da și va putea transcrie tot ce a scris pe foaia anterioară de concurs, dar în timpul alocat concursului. Foaia veche de concurs se anulează și se păstrează doar cea de-a doua.

 1. 13.                         La categoria IV de întrebări se va scrie un singur răspuns (nu un singur cuvânt), iar pentru orice alt răspuns în plus (altă variantă de răspuns) se scad câte 2 puncte pentru întrebarea respectivă până se ajunge la 0 cu punctajul. Se vor lua în considerare sinonimele acceptate de coordonatorul echipei de corectare (puse în grilă și nu numai…) pentru răspunsurile date la această categorie, dar acest răspuns va fi depunctat (-1 pct.). Dacă e completare a răspunsului nu o altă variantă de răspuns nu se depunctează.
 1. 14.                         La categoria V de întrebări se punctează doar dacă răspunsul este integral (sau 5 puncte sau 0).
 1. 15.                         Inversările la nume nu se depunctează (ex: Isus Hristos – Hristos Isus).
 1. 16.                         La enumerări în verset inversările se depunctează cu ½ din valoarea cuvântului.
 1. 17.       Pentru răspunsurile la categoria IV de întrebări se acceptă sufixe, prefixe și articole atât timp cât nu schimbă sensul cuvântului (ex: Dumnezeul – Dumnezeului; totdeauna – întotdeauna; e – este; etc.).
 1. 18.      Punctajul versetelor biblice: se împarte punctajul aferent versetelor (27 puncte) la numărul total de cuvinte din toate versetele ce trebuie scrise și se obține astfel punctajul/cuvânt care se rotunjește la 2 zecimale. Dacă mai mult din ½ din verset nu este corect se depunctează tot versetul.
 1. 19.      Pentru faza internațională se admite scrierea cu litere din alfabetul limbii pe care concurentul din diaspora îl folosește, inclusiv la versete (cu excepția numelor). În acest scop fiecare țară prin reprezentanții ei își stabilește reguli de corectare privind literele specifice.
 1. 20.      Părinţii sau fraţii mai mari ai copiilor care participă la concurs, nu au voie să corecteze lucrările copiilor la nivelul de vârstă la care au copii sau rude, sau la categoria la care au participat ei ca şi tineri sau adulţi. În felul acesta eliminăm suspiciunea că ar recunoaşte scrisul vreunui concurent şi pericolul de a fi incorecţi în evaluarea lucrării. Excepție sunt situațiile în care comisia hotărăște că pot participa.
 1. 21.      Întrucât fiecare lucrare trece prin trei echipe de corectare, nu pot apărea greşeli de corectare. Din acest motiv, nu acordăm un anume timp pentru contestaţii. Totuşi dacă cineva are anumite neclarităţi în privinţa punctajului, la terminarea concursului în prezenţa unei comisii de trei învăţători, concurentul poate să-şi vadă lucrarea. Lucrările nu se înstrăinează, ci vor rămâne în arhivă la: liderul de biserică, liderul judeţean, liderul regional, iar de la celelalte faze vor fi arhivate la Daniela Barbura.
 1. 22.       Locurile 1, 2 şi 3 indiferent de numărul concurenților care au acelaşi punctaj sunt calificați pentru faza următoare.

– La faza pe judeţ, toţi concurenţii care obţin de la 96 de puncte în sus, vor merge la faza pe regională. Dacă nu sunt concurenţi cu punctaj de 96 de puncte, se vor califica la faza următoare cei care s-au clasat pe locurile 1, 2 şi 3 indiferent de punctaj.

– La faza pe regională, toţi concurenţii care obţin de la 97 de puncte în sus, vor merge la faza naţională. Dacă nu sunt concurenţi cu punctaj de 97 de puncte, se vor califica la faza următoare cei care s-au clasat pe locurile 1, 2 şi 3 indiferent de punctaj.

– La faza internațională, dacă biserica organizatoare dorește și de comun acord cu echipa coordonatoare a concursului, se poate stabili ca de la un anumit punctaj în sus, să participe concurenții chiar dacă aceștia nu au fost premianți. Acest lucru se va anunța liderilor de regionale care vor anunța în zonă.

 1. 23.     La faza pe județ și la faza regională pot merge, cu aprobarea liderului județean sau pe comunitate după caz, și primele 3 mențiuni. Toate acestea vor fi anunțate pe mail la Daniela Barbura. Punctajul și testele cu fișele de corectare scanate de la faza regională (în România) vor fi trimise pe mail în primele 3 zile după concurs la Daniela Barbura.
 1. 24.       Data şi ora concursului la faza pe biserică se vor anunţa public în biserică cu cel puţin două săptămâni înainte, de către liderul lucrării cu copiii. Menţionăm faptul că liderul trebuie să se consulte cu pastorul înainte de a face anunţul.

– Liderii pe biserică ai lucrării cu copiii au sarcina ca după terminarea concursului să trimită liderului judeţean lista participanţilor care s-au calificat pentru următoarea fază, în maxim 48 de ore de la încheierea concursului.

– Liderii judeţeni ai lucrării cu copiii au sarcina ca după terminarea fazei judeţene a concursului să trimită liderului regional lista participanţilor care s-au calificat pentru următoarea fază, în maxim 48 de ore de la încheierea concursului.

– Liderii regionali au sarcina ca după terminarea fazei pe regională a concursului să trimită Danielei Barbura (daniela_barbura@yahoo.com) lista participanţilor care s-au calificat pentru următoarea fază, în maxim 48 de ore de la încheierea concursului.

 1. 25.        Stabilirea datei concursului. Începând cu anul şcolar 2009-2010 datele concursului au fost fixate şi publicate în cartea Concursul biblic Talantul în negoţ. Aceste date vor fi actualizate şi afişate în fiecare an pe site-ul: www.scoala-duminicala.ro și pe pagina de facebook Talantul în negoț oficial. Dacă apar evenimente majore neprevăzute se poate schimba locaţia, dar nu data concursului.

– Liderul județean sau regional are datoria să anunţe toţi liderii din județul sau regionala din care face parte, de schimbarea locaţiei, dar în aceeaşi măsură liderii de biserică, judeţeni sau regionali au responsabilitatea să întrebe cu două zile înainte de concurs liderul județean sau regional dacă totul a rămas conform ultimului anunţ.

 1. 26.   Dacă unul dintre participanţii calificaţi pentru următoarea fază a concursului, se îmbolnăveşte sau renunță şi nu poate participa la faza următoare, liderul învățătorilor de școală duminicală din biserica respectivă, va trebui să anunţe urgent liderul superior ierarhic şi apoi liderul regional. Acest concurent va fi înlocuit cu următorul în ordinea notei obţinute la faza precedentă.

Dacă este bolnav acasă sau în spital și dorește să participe se formează o comisie din 3 persoane (de preferință învățători) care aduc lucrarea în plic închis. Această regulă nu se aplică și la faza internațională.

Persoane de contact:

–         Daniela Barbura – daniela_barbura@yahoo.com; 0722 317934

–         Sami Muică – muicasam@yahoo.com; 0722 204415