Poem Nuntă Nr.2

 

 Descarca aici:

Talantul in negot – REGULAMENT la clasic 2017 corectat

 1. Concurenții de la concursul Talantul în negoț clasic vor fi împărțiți în următoarele 7 categorii:
 • Clasele 2 – 3
 • Clasele 4 – 5
 • Clasele 6 – 7
 • Clasele 8 – 9
 • Clasele 10 – 11
 • 18 – 25 ani
 • 25 + ani

Dacă sunt doritori și dintre cei de clasa 1 pot participa la categoria claselor 2 – 3 dar fără a beneficia de alte întrebări.

 

 1. Prezentarea concurenţilor la ora stabilită de începere a concursului este obligatorie. Cine nu este prezent la ora începerii concursului, pierde dreptul de a participa la concurs. Excepţie fac situaţiile neprevăzute, care se vor discuta de cei prezenţi şi se va hotarî prin vot deschis (50% +1) dacă să mai fie așteptat (așteptați) maxim 1 oră.

Durata concursului este o oră din momentul în care concurenții încep să răspundă la întrebări.

 1. Pentru corectarea lucrărilor se respectă cu stricteţe grila de corectare, pentru a se evita orice controversă. Dacă se întâmplă să apară o greşeală evidentă (nu de interpretare) în grila de corectare, juriul va corecta răspunsul greșit. Dacă apar controverse atunci se va anula întrebarea şi toţi concurenţii vor primi numărul total de puncte la această întrebare (de exemplu dacă se pune o întrebare care nu e din bibliografie).

Pe foaia de concurs primită de concurenți vor fi scrise și referințele biblice la fiecare întrebare. Concurenții vor primi o singură foaie ca și ciornă pe care vor putea scrie initial răspunsurile, această foaie la final poate rămâne concurentului.

 

 1. Vorbitul în timpul concursului are ca urmare depunctarea cu 10 puncte la prima abatere, iar la a doua abatere concurentul este dat afară din concurs. Lucrarea celui care vorbește va fi semnată de către supraveghetori. Copiatul se pedepseşte cu anularea lucrării şi excluderea concurentului din concurs. În acest caz se păstrează mijlocul de copiere întrebuinţat (fițuica, casca, etc.). Pentru a evita orice situaţie de acest gen concurenții nu au voie să dețină asupra lor în timpul concursului alte obiecte sau surse prin care ar putea copia. Obiectele permise sunt cele strict necesare: pix albastru şi eventual batiste. Deci fără: Biblie, penar, caiete, telefon mobil, poşetă, rucsac, alte hârtii, etc.

La încheierea timpului pentru concurs fiecare concurent predă foaia de concurs; în cazul în care refuză nu se mai primește foaia de concurs. Punctajul lui pe lista rezultatelor va fii nul și nu va beneficia de certificat și premiu de participare (dacă e cazul).

 

 1. Nu se părăsește sala până la finalul concursului (cu excepția cazurilor medicale), după ce se confirmă că au fost predate toate foile de concurs. În primele 20 de minute doar persoanele desemnate răspund la întrebările concurenților, în primele 45 minute se poate primi o nouă foaie de concurs (doar o singură data la o persoană) dacă s-a greșit cea inițială (foaia de concurs inițială se barează și se scrie anulat, apoi concurentul primește noua foaie de concurs, se lasă foaia de concurs inițială pentru a scrie răspunsurile pe noua foaie, iar cea anulată se ia mai târziu sau la final – a nu se uita să se ia și foaia de concurs anulată), după 45 de minute concurenții care au terminat pot preda foaia de concurs (concurenții rămânând în sală până la final). Transcrierea pe o nouă foaie de concurs trebuie să se încadreze în timpul alocat concursului, nu se poate depăși ora alocată.

 

Detalii întrebări – categoria I:

 

 1. La întrebările de tip adevărat-fals, răspunsul (A sau F) se scrie în chenarul rezervat. Nu se admit corecturi/ștersături. Dacă apar corecturi/ștersături se anulează răspunsul şi punctajul este zero. Concurentul va avea o ciornă pe care va putea face toate notările şi corecturile necesare urmând ca pe foaia de concurs să se scrie răspunsul final. Clasele 2 – 3 fac excepție de la această regulă, dacă greșesc pot scrie corect lângă chenarul rezervat răspunsului.

Dacă concurentul greșește, poate cere o singură dată pe toată durata concursului o altă foaie de concurs, pe care va putea transcrie tot ce a scris pe foaia de concurs anterioară, dar în timpul alocat concursului.

 

 

Detalii întrebări – categoria a II-a:

 

 1. La întrebările de tip grilă răspunsul corect se încercuiește. Nu se admit corecturi/ștersături. Este un singur răspuns corect și anume a, b sau c. Dacă apar corecturi/ștersături se anulează răspunsul şi punctajul este zero. Concurentul va avea o ciornă pe care va putea face toate notările şi corecturile necesare urmând ca pe foaia de concurs să se treacă răspunsul final. Clasele 2 – 3 fac excepție de la această regulă, dacă greșesc pot scrie corect lângă chenarul rezervat răspunsului.

Dacă concurentul greșește, poate cere o singură dată o altă foaie de concurs, pe care va putea transcrie tot ce a scris pe foaia de concurs anterioară, dar în timpul alocat concursului.

 

Detalii întrebări – categoria a III-a:

 

 1. La întrebările de tip asociere nu se admit corecturi, răspunsul corect este trecut în căsuța rezervată în acest sens. La fiecare punct (1, 2, 3, 4, 5) este asociată o literă (a, b, c, d sau e). Este interzis a se uni cifrele cu literele printr-o liniuță sau altceva de genul acesta. Dacă apar corecturi/ștersături se anulează răspunsul şi punctajul este zero. Concurentul va avea o ciornă pe care va putea face toate notările şi corecturile necesare urmând ca pe foaia de concurs să se treacă răspunsul final. Clasele 2 – 3 fac excepție de la această regulă, dacă greșesc pot scrie corect lângă chenarul rezervat răspunsului.

Dacă concurentul greșește, poate cere o singură dată o altă foaie de concurs, pe care va putea transcrie tot ce a scris pe foaia de concurs anterioară, dar în timpul alocat concursului.

 

Detalii întrebări – categoria a IV-a:

 

 1. La întrebările de tip răspuns se va scrie un singur răspuns (nu un singur cuvânt), iar pentru orice alt răspuns în plus (altă variantă de răspuns) se scad câte 2 puncte pentru întrebarea respectivă până se ajunge la 0 cu punctajul. Se vor lua în considerare sinonimele acceptate de coordonatorul echipei de corectare (scrise în grilă și nu numai…) pentru răspunsurile date la această categorie, dar acest răspuns va fi depunctat (-1 pct.). Dacă e completare a răspunsului nu o altă variantă de răspuns nu se depunctează. Se acceptă sufixe, prefixe și articole atât timp cât nu schimbă sensul cuvântului (ex: Dumnezeul – Dumnezeului; totdeauna – întotdeauna; e – este; etc.). Dacă se greșește răspunsul se poate tăia cu o liniuță și se scrie apoi răspunsul corect.

Dacă răspunsul la o întrebare este un nume sau o înşiruire de nume, orice literă scoasă, adăugată sau pusă în alt loc în nume, face ca acel nume să fie considerat greşit şi se depunctează ca atare. Inversările la nume nu se depunctează (ex: Isus Hristos – Hristos Isus).

Concurentul va avea o ciornă pe care va putea face toate notările şi corecturile necesare urmând ca pe foaia de concurs să se scrie răspunsul final.

Dacă concurentul greșește, poate cere o singură dată o altă foaie de concurs, pe care va putea transcrie tot ce a scris pe foaia de concurs anterioară, dar în timpul alocat concursului.

Detalii întrebări – categoria a V-a:

 

 1. La categoria a V-a de întrebări poate fi corect unul, două, trei sau nici un răspuns corect, deci se punctează cu 5 puncte doar dacă răspunsul este integral corect (5 puncte sau 0). Concurentul va avea o ciornă pe care va putea face toate notările şi corecturile necesare urmând ca pe foaia de concurs să se scrie  răspunsul final.

Dacă concurentul greșește, poate cere o singură dată o altă foaie de concurs, pe care va putea transcrie tot ce a scris pe foaia de concurs anterioară, dar în timpul alocat concursului.

 

Detalii cu privire la scrierea din memorie a versetelor:

 

 1. Pentru corectarea versetelor biblice se foloseşte traducerea Cornilescu, versiunea clasică sau versiunea VDC Theophilos. Versetele care sunt de memorat pentru următorii ani (până în 2019) au fost scrise în cartea Concursul biblic Talantul în negoţ, la capitolul al IV-lea şi vor fi postate anual pe scoala-duminicala.ro/new și pe pagina de facebook Talantul în negoț official: https://www.facebook.com/TalantulInNegot/?ref=aymt_homepage_panel

 

 1. Substantivele (Substantivul este partea de vorbire care denumeşte obiecte. Prin obiecte în sens larg înţelegem: fiinţe (iepure, urs), lucruri (carte, masă), plante (salcie, trandafir), fenomene (vânt, furtună), acţiuni (mişcare, invazie), relaţii (posesie, dependenţă), stări (bucurie, tristeţe), însuşiri (bunătate, frumuseţe) etc.), pronumele (parte de vorbire flexibilă care ține locul unui substantiv), și adjectivele pronominale (sunt adjectivele care, spre deosebire de adjectivele calificative, aduc altfel de precizări în afara celor care exprimă calitățile sau defectele, însușirile obiectelor, ființelor, persoanelor etc. Exemple: însumi, meu, aceasta, care, ce, cât, orice, oricare, vreun, unii, niciunul. Adjectivul pronominal nu are grad de comparație, însoțește și determină substantivul și se acordă cu acesta în gen, număr și caz) care se referă la divinitate trebuie scrise cu literă mare (excepție: nu se depuncteaza dacă sunt scrise cu litera mică de concurenții claselor 2-3). Dacă nu sunt scrise cu literă mare se depunctează cu valoarea unui cuvânt. Dacă un nume propriu se scrie cu literă mică nu se depunctează (exemplu: moise în loc de Moise). Versetele se vor posta pe scoala-duminicala.ro/new și pe pagina de facebook Talantul în negoț official: ce trebuie scris obligatoriu cu literă mare se va scrie italic (color nu se poate).

Orice literă adăugată sau omisă dintr-un cuvânt care aparţine versetului (dacă nu schimbă sensul cuvântului), nu afectează punctajul (exemplu: Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale – în loc de „aminte” să scrie „minte”, în acest caz se depunctează valoarea unui cuvânt; în loc de „aminte” scrie „amint” nu se depunctează). Excepţie fac cuvintele care reprezintă un nume propriu: în acest caz se depunctează tot cuvântul (exemplu: Avram – Avraam). Excepție clasele 2-3 la care nu se depunctează.

 1. Lipsa semnelor de punctuaţie nu se depunctează.

 

 1. În cazul cuvintelor compuse (scrise cu cratimă) se acceptă lipsa cratimei (liniuţei de despărţire), deci nu afectează punctajul.

 

 

 1. La enumerări în verset inversările se depunctează cu ½ din valoarea cuvântului.

 

 1. Punctajul versetelor biblice: se împarte punctajul aferent versetelor (27 puncte) la numărul total de cuvinte din toate versetele ce trebuie scrise și se obține astfel punctajul/cuvânt care se rotunjește la 2 zecimale. Dacă mai mult din ½ din verset nu este corect se depunctează tot versetul.

 

Reguli generale:

 

 1. Pentru faza internațională se admite scrierea cu litere din alfabetul limbii pe care concurentul din diaspora îl folosește, inclusiv la versete (cu excepția numelor). În acest scop fiecare țară prin reprezentanții ei își stabilește reguli de corectare privind literele specifice.

 

 1. Părinţii sau fraţii mai mari ai copiilor care participă la concurs, nu au voie să corecteze lucrările copiilor la nivelul de vârstă la care au copii sau rude, sau la categoria la care au participat ei ca şi tineri sau adulţi. În felul acesta eliminăm suspiciunea că ar recunoaşte scrisul vreunui concurent şi pericolul de a fi incorecţi în evaluarea lucrării. Excepție sunt situațiile în care comisia hotărăște că pot participa.

 

 1. Întrucât fiecare lucrare este verificată de trei echipe de corectare, nu pot apărea greşeli de corectare. Din acest motiv, nu acordăm un anume timp pentru contestaţii. Totuşi dacă cineva are anumite neclarităţi în privinţa punctajului, la terminarea concursului în prezenţa unei comisii de trei învăţători, concurentul poate să-şi vadă lucrarea. Lucrările nu se înstrăinează, ci vor rămâne în arhivă la: liderul de biserică, liderul judeţean, liderul regional, iar de la celelalte faze vor fi arhivate la Daniela Barbura.

 

 1. Locurile 1, 2 şi 3 indiferent de numărul concurenților care au acelaşi punctaj sunt calificați pentru faza următoare.

La faza pe judeţ, toţi concurenţii care obţin de la 96 de puncte în sus, vor merge la faza pe regională. Dacă nu sunt concurenţi cu punctaj de 96 de puncte, se vor califica la faza următoare cei care s-au clasat pe locurile 1, 2 şi 3 indiferent de punctaj.

La faza pe regională, toţi concurenţii care obţin de la 97 de puncte în sus, vor merge la faza naţională. Dacă nu sunt concurenţi cu punctaj de 97 de puncte, se vor califica la faza următoare cei care s-au clasat pe locurile 1, 2 şi 3 indiferent de punctaj.

La faza internațională, dacă biserica organizatoare dorește și de comun acord cu echipa coordonatoare a concursului, se poate stabili ca de la un anumit punctaj în sus, să participe concurenții chiar dacă aceștia nu au fost premianți. Acest lucru se va anunța liderilor de regionale care vor anunța în zonă.

 

 1. La faza pe județ și la faza regională pot merge, cu aprobarea liderului județean sau pe comunitate după caz, și primele 3 mențiuni. Toate acestea vor fi anunțate pe mail la Daniela Barbura. Punctajele și testele cu fișele de corectare scanate de la faza regională (în România) vor fi trimise pe mail în primele 3 zile după concurs la Daniela Barbura.

 

 1. Data şi ora concursului la faza pe biserică se vor anunţa public în biserică cu cel puţin două săptămâni înainte, de către liderul lucrării cu copiii. Menţionăm faptul că liderul trebuie să se consulte cu pastorul înainte de a face anunţul.

Liderii pe biserică ai lucrării cu copiii au sarcina ca după terminarea concursului să trimită liderului judeţean lista participanţilor care s-au calificat pentru următoarea fază, în maxim 48 de ore de la încheierea concursului.

Liderii judeţeni ai lucrării cu copiii au sarcina ca după terminarea fazei judeţene a concursului să trimită liderului regional lista participanţilor care s-au calificat pentru următoarea fază, în maxim 48 de ore de la încheierea concursului.

Liderii regionali au sarcina ca după terminarea fazei pe regională a concursului să trimită Danielei Barbura (daniela_barbura@yahoo.com) lista participanţilor care s-au calificat pentru următoarea fază, în maxim 48 de ore de la încheierea concursului.

 

 1. Stabilirea datei concursului. Începând cu anul şcolar 2009-2010 datele concursului au fost fixate şi publicate în cartea Concursul biblic Talantul în negoţ. Aceste date vor fi actualizate şi afişate în fiecare an pe site-ul: scoala-duminicala.ro/new și pe pagina de facebook Talantul în negoț oficial. Dacă apar evenimente majore neprevăzute se poate schimba locaţia, dar nu data concursului (excepție faza națională și internațională).

Liderul județean sau regional are responsabilitatea de a anunța toţi liderii din județul sau regionala din care face parte, de schimbarea locaţiei, dar în aceeaşi măsură liderii de biserică, judeţeni sau regionali au responsabilitatea de a întreba cu două zile înainte de concurs, liderul județean sau regional, dacă totul a rămas conform ultimului anunţ.

 1. Dacă unul dintre participanţii calificaţi pentru următoarea fază a concursului, se îmbolnăveşte sau renunță şi nu poate participa la faza următoare, liderul învățătorilor de școală duminicală din biserica respectivă, va trebui să anunţe urgent liderul superior ierarhic şi apoi liderul regional. Acest concurent va fi înlocuit cu următorul în ordinea notei obţinute la faza precedentă.

Dacă este bolnav acasă sau în spital și dorește să participe se formează o comisie din 3 persoane (de preferință învățători) care aduc lucrarea în plic închis. Această regulă nu se aplică și la faza internațională.

 

 

Persoane de contact:

 

Categorii

Lasa un comentariu