Poem Binecuvântare copilași Nr.1

s-l300trimis de Naomi Voiculescu, Canada

Descarcă aici: POEM- BINECUVANTARE COPILASI (1)

Binecuvântează Doamne
Odrasla ce ţi-am adus
Căci la Tine e puterea
Harul şi Slava de sus.

Dă-i putere, sănătate
Fă-l să semene cu Tine
Chipul Tău să-l poarte veşnic
Şi în rău ca şi în bine.


Creşte-L după voia-Ţi Sfântă
Ia-L în braţe şi îl ţine
Priveghează-I chiar şi somnul
Să aibe clipe senine.

Lasă îngerul Tău Doamne
Să coboare-n preajma lui
Să-l păzească-n orice clipă
În prezenţa Tatălui.

Şi aşa în siguranţă
Să rămână orişicând
Cât Ai plănuit odată
Că-L vei ţine pe pământ

Iar când primii paşi în viaţă
Îi va face pe pământ
Întăreşte-i Tu piciorul
Păzeşte-L prin Duhul Sfânt

Condu-I paşii spre-adunare
Împreună cu părinţii
Să te mărească pe Tine
Cu fraţii şi cu toţi sfinţii.

De copil Tu instalează-l
În lucrarea Ta cea mare
Să-nceapă să te servească
Prin poezii şi cântare

Dă-I astfel înţelepciune
Minte şi cuget curat
Şi chiar din copilărie
Să fugă de ce-i păcat.
Să fugă de orice poftă
Aşa cum Pavel spunea
Odată lui Timotei
Când cu drag îl îndruma.

Să se ţină însă tare
De Isus şi slava Sa
Şi-ntr-o unitate sfântă
Să rămână pururea

Iar la şcoală când va fi
Să fie elev cuminte
Să înveţe foarte bine
Să privească înainte

Să nu se dea niciodată
Înapoi orice va fi
Căci acel ce ne veghează
Orişicând ne va păzi

Iar pentru învăţătură
Pe Isus să îl dorească
Ca să-L sprijine în toate
Şi aşa cu El să crească

Cu Isus mergând de mână
Va ieşi învingător
Şi va merge cu paşi siguri
Spre un mare viitor

Adevărul e că-n viaţă
Avem clipe fericite
Dar şi momente oneste
Plus surprizele ivite.

Însă nimic nu contează
Când la cârmă e Isus
Oricât de mare e valul
Noi rămânem totuşi sus

Şi faţă de profesori
Să fie un bun exemplu
Pentru colegi şi colege
Trupul său să fie ,,Templu”
Să răspundă când e cazul
Şi să tacă când se cere
Conformându-se în toate
Şi cu a lui Isus vrere.

Să ajute la nevoie
Pe cei ce îi sunt aproape
Când se vor ivi probleme
Şi cazuri neaşteptate

Căci astfel de fapte bune
Sunt o binecuvântare
Pentru orişice fiinţă
Fie mică, fie mare

Paralel cu-nvăţătura
Ce o va primi la şcoală
Să citească-n orice zi
,,BIBLIA”, coală cu coală

Căci în ea mulţi au găsit
Rezolvare pe deplin
Au primit lumină sfântă
Au scăpat de orice chin

Ea e Cartea cărţilor
Care trebuie-nvăţată
Citită, verificată
Şi în toate aplicată

Să fie un bun elev
La ora duminicală
Să aibe activitate
Să răspundă ca la şcoală

Astfel va fi un elev
A lui Dumnezeu cel Mare
Şi pentru purtare bună
Îi va da răscumpărare

Şi el va simţi aceasta
În întreaga lui făptură
Şi va transmite la alţii
A lui sfântă-nvăţătură
Iar când va purta un nume
Devenind un tinerel
Să nu privească la oameni
Ce nu sunt un bun model

Ci să-nveţe din vechime
Şi să urmeze la fel
În toate pe Creatorul
Ca Iosif, ca Daniel

Şi ca TIMOTEI odată
Să se-avânte în lucrare
Să devină apt în toate
Pentru lucrarea cea mare

Să fie un serv aparte
Credincios şi plăcut Ţie
Să contribuie în toate
La sfânta împărăţie

Acestea o Doamne Sfinte
Au fost câteva dorinţi
Ce le-am adresat acuma
Sub formă de rugăminţi.

Să le-asculţi noi te rugăm
Iar la timpul potrivit
Să Le-aduci la-ndeplinire
După scopul Tău dorit

Astfel noi încredinţăm
În braţele Tale sfinte
Odrasla ce ţi-am adus
În faţa Ta scump Părinte

Şi aşa în siguranţă
Va fi toată viaţa lui
Căci din braţul Tău o Doamne
Să îl smulgă nimeni nu-i
Noi nu ştim ce îl aşteaptă
Dar Tu-i cunoşti viitorul
Şi destinul ce îl are
Tu să-i fii în veci Păstorul
Să-ţi cunoască pururi glasul
Să meargă în urma Ta
Să-ţi răspundă la chemare
Orişicând îl vei chema

Dacă şi nori grei vreodată
Vor veni asupra lui
Ajută-L ca să răzbată
Până-n vârful muntelui

Neputinţa omenirii
Pentru Tine e putinţă
Poţi să satisfaci oricând
Pentru om orice dorinţă

Binecuvintează-l deci
Şi pe el şi pe părinţi
Pe bunici şi ceilalţi
Ascultând a lor dorinţi

Binecuvântă acuma
Pe toţi cei ce-au ascultat
Pe tineri şi pe bătrâni
Pe copiii ce ne-ai dat

Fă ca toţi să simţim astăzi
A Ta binecuvântare
Şi să rămânem ai Tăi
De la mic până la mare
Astfel binecuvântarea
Să rămână scumpă, dulce
Până vine clipa-n care
Sus la Tine ne vei duce.

 

Categorii

Lasa un comentariu